Hrázděný objekt bývalé vrátnice, Olšanské hřbitovy, Praha 2

domek olsany tab

Adresa: Vinohradská 1835/153, 130 00, Praha 3
Typ prací:
Oprava hrázděné stavby
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s. - MORES a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Realizace: 04/-12/2010

 

 

 FOTOGALERIE:

  Stav domku před rekonstrukcí Průběh prací Průběh rekonstrukce Průběh prací Detail okna - stav po rekonstrukci Stav po rekonstrukci

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Nejrozsáhlejším hřbitovem je v České republice bezesporu právě hřbitov Olšanský, který se nachází na rozhraní městských částí Vinohrad a Žižkova. Prapůvod hřbitova sahá až do poloviny 17. století. Důvodem vzniku nového hřbitova na okraji města byly rozsáhlé morové epidemie, které opakovaně zužovaly české země. Na ochranu proti moru zde byla postavena kaple zasvěcená ochráncům proti této chorobě – sv. Rochovi a sv. Rozálii.
Běžným hřbitovem pro obyvatele Prahy se Olšany staly až za vlády císaře Josefa II. (1780-1790), který vydal zákaz pohřbívání v centru města. Hřbitov byl během 19. století několikrát rozšířen. Hrázděný domek, který je předmětem oprav, byl vystavěn v roce 1842 při jižním vstupu (blok IV). Stavba tak pravděpodobně sloužila jako vrátnice.
V areálu lze nalézt řadu cenných funerálních památek od uznávaných autorů, jakým byli např. Josef Václav Myslbek, Ludvík Šimek, František Rous a další. Olšanský hřbitov je místem posledního odpočinku celé řady osobností z oblasti umění, vědy, kultury i politického života.

Historický domek se nacházel v dezolátním stavu. Na vině byla vzlínající vlhkost způsobená chybějící izolací – nosná konstrukce hrázdění byla promáčená, základové trámy destruované hnilobou. Na střeše chyběla velká část střešní krytiny, střešní krokve a prkenné pobití bylo prohnilé a hrozilo samovolné prolomení střechy. Omítky taktéž z velké části odpadávaly. Dveře vykazovaly značnou část nevhodných novějších zásahů.
Rozsáhlé práce byly započaty zpevněním vnitřní trámové nosné konstrukce, západní část byla natolik destruována, že bylo nutno přistoupit k celkové výměně. Podle zbytků dochovaných částí se zhotovilo nové roubení ze smrkových trámů.
Dům byl kompletně hydroizolován, aby nedocházelo k opakovanému zavlhčení celého objektu. Také střešní krytina se dočkala obnovy – po demontáži zbytků destruované střechy, byla provedena výměna stropních trámů, dosazeny kopie krokví a vazných křížů. Následovala pokládka samotné krytiny.
Dle stávajících zbytků ostění byly vyrobeny a osazeny historické repliky oken i dveří. Následovalo doplnění omítkových ploch. Finální barevnost byla provedena ve shodě s výsledky restaurátorského průzkumu původní barevnosti. Fasáda domku tak získala modro bílý odstín.