Květná zahrada, Kroměříž

kromeriz tabulka

Adresa: Květná zahrada, gen. Svobody 1192, 761 01, Kroměříž
Typ prací:
Restaurování plastik římských bohů Diany a Neptuna

Restaurování historických kamenných prvků

Dodávky a montáž veškerých kamenných prvků

Vytvoření vodní nádrže dle podoby ze 17. století

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2012- 2014

 

 

FOTOGALERIE:

  Objekt Ptáčnice Socha Neptuna - detail Pstruží rybník se zábradlím z baluster - podoba ze 17. století Detail baluster Průběh prací Pstruží rybník se zábradlím z baluster - podoba ze 17. století

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Unikátní kroměřížský komplex arcibiskupského zámku s Podzámeckými a Květnými zahradami byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO již v roce 1998. Barokní Květná zahrada byla vystavěna v letech 1665 – 75 na popud tehdejšího olomouckého biskupa Karla II. z Lichtejnštejna-Kastelkornu.
K hlavním dominantám zahrady patří rotunda s bohatou štukaturou v interiéru, taktéž zaujme 244 m dlouhá kolonáda s nikami.
Zahrada byla protkána složitým vodovodním systémem, který napájel jezírka, vodotrysky, kašny a rybníky, v nichž se chovali pstruzi a kapři. V 18. století byla založena pomerančová zahrada specializovaná na pěstování citrusů, dále zahrada holandská, kde kvetly narcisy a tulipány.
K dalším stavebním úpravám došlo v letech 1840 – 45. V tomto období se Kroměříž rozrostla za původní městské hradby, proto byl upraven přístup do Libosadu z centra města. Nový vchod je dodnes dochovaný a zaujme již zdálky tympanonem se zlaceným arcibiskupským znakem uprostřed. Cílem rekonstrukce, na níž se v roli subdodavatele podílela také společnost GEMA ART GROUP a.s., bylo navrátit místu původní ráz libosadu z přelomu 17. a 18. století.

 Restaurování kamenných prvků:
Restaurátorské práce se týkaly historických kamenných prvků. Jedná se o barokní balustrádu lemující nádvoří, jednotlivé kamenné prvky na exteriéru vstupní budovy, kamenné bazénky a parapety v jednotlivých sklenících.
Kamenné prvky byly očištěny, zpevněny organokřemičitany, v případě ulámaných částí se provedla plastická retuš. Chybějící spáry byly vyplněny vhodnými tmely. Povrch byl barevně sjednocen a na závěr hydrofobizován. Historické zábradlí z baluster bylo před samotným očištěním nejprve prekonsolidováno, a to v místech kovových částí.
Pstruží rybník po rekonstrukci Detail kamenné balustry Nová kašna připravená k instalaci sochy Neptuna Instalace kamenného zábradlí Detail kamenného prvku Nový kamenný můstek k Ptáčnici Průběh prací - kamenná balustráda kolem Ptáčnice Nová kamenná balustráda Balustráda Pstružího rybníka Pstruží rybník po rekonstrukci
Restaurování sochy Diany a Neptuna:
Socha římské bohyně lovu Diany pocházející ze sedmdesátých let 17. století je umístěna na tzv. Králičím kopci. Jedná se o uměle vytvořený násyp se systémem králičích nor.
Plastika byla pokryta silnou krustou, v jemných detailech se projevoval celkový úbytek povrchové modelační vrstvy. Hmota vykazovala ztráty soudržnosti a řadu trhlin v zadní části a na hlavě Diany. Cílem restaurátorů bylo zajistit výrazné zpomalení působnosti vnějších podmínek na degradaci díla. Krusty byly odstraněny mikrotryskáním s alumosilikátovým abrazivem. Následovala konsolidace kamenné hmoty a rekonstrukční práce na chybějících částech. Nutná byla závěrečná hydrofobizace a barevné sjednocení.
Socha římského boha moře Neptuna je posazena na kamenné fontáně. Plastika prošla náročným restaurováním již v roce 2000, realizovány tak byly pouze dílčí práce. Čištění se prováděla pouze ručně, následovalo zpevnění organokřemičitými konsolidanty, drobná doplnění minerálními tmely, barevná retuš a hydrofobizace. K osazení sochy na kašnu se užilo čepů z chromniklové nerez oceli.
Detail sochy Neptuna -stav po restaurování Socha Diany - stav po restaurování Historická podoba kašny se sochou boha Neptuna Kašna se sochou po rekonstrukci a restaurování Stav sochy před restaurováním Socha Neptuna po restaurování Socha Neptuna - detail Králičí kopec - historický pohled Králičí kopec se sochou Diany - současná podoba Socha Diany - stav před restaurováním Zadní část sochy Diany - stav před restaurováním Detail prasklin Instalace sochy na Králičí kopec Králičí kopec - průběh prací Detail plastiky po restaurování Detail plastiky po restaurování
Dodávka a montáž kamenných prvků:
Práce prováděné společností GEMA ART GROUP a.s. spočívaly v dodávce a rozsáhlé montáži replik kamenných prvků v celém areálu Květné zahrady. Jednalo se o obnovu Pstružího rybníku – konstrukci vodní nádrže, instalaci kamenného schodiště a zábradlí v podobě balustrády. Celá rekonstrukce byla provedena do původní podoby dle dochované rytiny ze 17. století.
Repase kamenných portálů, ostění a okenních parapetů byly provedeny v zahradním domku a domku ptáčníka. Objekt Ptáčnice byl opatřen novou kamennou balustrádou, pítkem pro ptáky, schodištěm, novými okenními parapety a kamennou dlažbou na mostě i v okolí Ptáčnice.
Kompletní rekonstrukcí prošlo též nádvoří zahrady, kde byla položena dlažba z přírodního kamene, opraveny byly betonové schody a rampa.
Kamenné ostění Kamenné ostění - průběh prací Kamenné obrubně bazénku Kamenné obrubně bazénku Kamenný parapet Kamenné ostění Okna skleníku -před restaurováním Okna skleníku - po restaurováním Vstupní budova  s kamennými prvky- průběh prací Akroterie - před restaurováním Kamenné ostění Kamenné prvky balustrády - před restaurováním Průběh prací Balustráda - stav před restaurování Články z médií:
Procházková, Petra: Jako v 17. století. Květné zahradě v Kroměříži se vrátila barokní krása. Idnes, 20.8. 2014
Neuveden: Květná zahrada bude po náročné rekonstrukci slavnostně otevřena. Zlin.cz, 4.9. 2014
pet: Květná zahrada po rekonstrukci opět jenom kvete. ČT24, 3.5. 2015
izi: Květná zahrada ukáže dávno ztracenou podobu. ČT24, 12.3. 2014
ČTK: Obnovená Květná zahrada se poprvé otevřela návštěvníkům. České noviny, 6.9. 2014
Procházková, Petra: Oprava Květné zahrady přijde na stamiliony, vrátí se pomeranče i králíci. Idnes, 21.11. 2012
Procházková, Petra: Květnou zahradu opraví za stovky milionů. Nyní tam "řádí" archeologové. Idnes, 28.7. 2012
Přikrylová, Jana: Poklepáním na základní kámen zahájili rekonstrukci Květné zahrady. Kroměřížský deník.cz, 21.11. 2012