Stará synagoga a dům šámese, Plzeň

Stará synagoga u Smetanových sadů v Plzni byla vystavěna v letech 1858 – 1859 dle návrhů architektů Stelzera a Wiesnera. Jedná se o dvoupatrovou novorománskou stavbu s dřevěným zdobným interiérem. Mezi nejcennější součást mobiliáře patří aron– ha–kodeš (svatostánek pro židovskou Tóru) zdobený tordovanými sloupy po stranách a dřevěným baldachýnem navrchu. V roce 1995 byly prostory vyklizeny, interiér byl poté využíván pro výstavy a koncerty. Navzdory dílčím opravám provedeným v roce 2001 byl celkový stav synagogy natolik kritický, že byl objekt o dva roky později zapsán na seznam nejohroženějších nemovitých památek České republiky.

Číst dál...

Židovská škola a synagoga, Jičín

Židovská synagoga a škola se nalézají v centru Jičína, nedaleko Valdštejnského náměstí. Jedná se o jednu z významných klasicistních památek východočeského regionu. Objekt synagogy byl vystavěn v letech 1781 až 1784, k větším empírovým úpravám došlo po požáru v roce 1840, který synagogu zachvátil. 

Židovská škola byla založena v roce 1870, avšak samotný dům byl postaven již v roce 1840 dle návrhů stavitele Josefa Oppolzera. 

Číst dál...

Židovská synagoga, Krnov na Bruntálsku

Synagoga v Krnově na Bruntálsku je jedinou v historické podobě dochovanou synagogou v Moravsko-slezském kraji. Památka byla vystavěna dle projektu architekta Ernsta Latzela v roce 1871. Synagoga je unikátní svým architektonickým stylem, exteriér je vystavěn v novorománském slohu, zatímco interiér vychází z maurského stylu.

Číst dál...

Židovská synagoga, Březnice na Příbramsku

Jedním z objektů začleněných do projektu Revitalizace židovských památek, který proběhl v deseti lokalitách po celé České republice, je též synagoga v Březnici na Příbramsku. Kulturní památka se nachází na náměstí bývalého židovského ghetta Lokšany. Podle některých historiků byla místní židovská čtvrť založena snad již v 16. století. 

Číst dál...

Židovská synagoga a rabínský dům, Brandýs nad Labem

Synagoga propojená s rabínským domem se nachází v ulici Na Potoce nedaleko centra města. Jedná se o budovu vystavěnou v letech 1828 až 1829. Židovská náboženská obec byla v Brandýse založena již počátkem 16. století. Právě z roku 1515 pochází původní synagoga, která byla vlivem rozsáhlého požáru zcela zničena. Také nově vystavěnou synagogu z roku 1657 postihnul stejný osud a po 130 letech své existence lehla popelem. Na místě budovy ze 17. století byl vystavěn současný klasicistní komplex synagogy a rabínského domu. 

Číst dál...

Židovská synagoga, Nová Cerekev na Pelhřimovsku

Významná památka městyse Nová Cerekev na Pelhřimovsku – židovská synagoga byla v roce 2010 zařazena do projektu Revitalizace židovských památek. Židovské osídlení místa sahá do první poloviny 16. století. Během let se komunita dále rozrůstala, v roce 1880 tvořili Židé 12% obyvatelstva Nové Cerekve. Již v roce 1855 zde byla postavena synagoga, a to v maurském a novorománském stylu. Jednalo se o jednu z nejstarších synagog v historizujícím slohu na našem území. 

Číst dál...

Stachova a Hoffmannova vila, Praha - Hradčany

Rozsáhlý dvojdům na Hradčanech představuje jednu z prvotních kubistických staveb na našem území. Autorem projektu byl Josef Gočár (1880 – 1945), jeden z nejvýznamnějších československých architektů první poloviny 20. století. Z realizovaných staveb lze zmínit kubistický Dům U Černé Matky Boží v Praze, rondokubistickou pražskou Legiobanku, kostel sv. Václava ve Vršovicích nebo Winternitzovy mlýny v Pardubicích.

Číst dál...

Stavba protipovodňové ochrany - levobřežní ochranná zídka, Velké Meziříčí

Vedle restaurování a konzervace památkově chráněných objektů, se společnost Gema Art Group stále výrazněji etabluje také v dalších oblastech stavitelství. Příkladem za všechny je zakázka týkající se provedení ochranné protipovodňové zídky ve Velkém Meziříčí.

Číst dál...

Dubenec – centrum výzkumu a vývoje technologií pro životní prostředí

Gema Art Group a.s. se významně podílela na vybudování centra zaměřeného na výzkum a vývoj technologií v oblasti životního prostředí se sídlem v Dubenci na Příbramsku.

Číst dál...