Revitalizace kapličky Panny Marie v Líbeznicích

 Projekt zahrnoval celkovou obnovu  původně barokní kapličky ve středočeských Líbeznicích. 

Číst dál...

Restaurování historických dveří zimní zahrady, v rezidenci velvyslance USA v Praze

 GEMA ART GROUP a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci projektu restaurování prosklené mřížové stěny zimní zahrady rezidence velvyslance Spojených států amerických v Praze. Vila Otto Petschka, v níž se rezidence nachází, je významnou památkou architektury počátku 20. století. Tato výjimečná vila byla postavena v letech 1924-1928 podle návrhu architekta Maxe Spielmanna ve francouzském klasicizujícím stylu.

Číst dál...

Architektonické a inženýrské práce pro zřízení a vybavení informačního střediska na citadele v Erbilu, Irák

Erbilská citadela je výjimečným příkladem historické městské zástavby, která se vyvíjela na umělém valu (tell) tvořeném pozoruhodnými vrstvami osídlení, které lze datovat od 5. tisíciletí před naším letopočtem. Význam tohoto tellu, spočívá v tom, že byl svědkem dávné historie vzniku a formování tohoto místa, které probíhá dodnes. Erbilská citadela je již od druhé poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem uváděna v historických pramenech, s kontinuitou jména jako: Irbilum, Urbilum, Arbail, Arbela, Arbil, Erbil, či v kurdštině Hawler, které dokládají starověkost tohoto města.

Číst dál...

Rekonstrukce hradebního zdiva Královského paláce, Chebský hrad, Cheb

 Historie chebského hradu je zmiňována již počátkem 12. století. Dějiny hradu jsou často spojovány s rodem Štaufů, ze kterého vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Jedním z nich byl i Friedrich Barbarossa, který nechal na konci 12. století původní objekt přestavět na císařskou falc. Do dnešní doby zůstaly zachovány vnější obranné hradby s Černou věží, patrová románsko-gotická kaple sv. Erharta a Uršuly a zříceniny paláce. Hrad byl v 17. století přestavěn na barokní pevnost, ale poté byl opuštěn a postupně zchátral. Dnes je součástí Chebské památkové rezervace.

Číst dál...

Zajištění barokních hradeb (bastionů) na stavbě 9515 Myslbekova – Prašný most, Praha

GEMA ART AGROUP a.s. provádí záchranné a restaurátorské práce na zajištění barokních hradeb nad vyústěním tunelu Blanka v úseku Myslbekova - Prašný most, v Praze 6. Práce byly zahájeny po dokončení výstavby tunelového komplexu a otevření tunelu veřejnosti.

Číst dál...

Knihovna Strahovského kláštera - vybudování nového vstupu a úprava depozitářů, Praha - Strahov

GEMA ART GROUP a. s. se již od roku 2009 výrazně podílí na projektu „Rekonstrukce Strahovské knihovny". V rámci předchozích úprav zajišťovala veškeré zásahy spojené s restaurováním nástropní malby „Duchovní vývoj lidstva", obnovu mobiliáře a parketové podlahy v prostorách Filozofického sálu Strahovského kláštera. Tyto práce byly ukončeny v prosinci loňského roku (2010). V současné době se chystá úprava nového vstupu do Strahovské knihovny a zejména rekonstrukce knihovních depozitářů. 

Číst dál...