Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Oprava architektury v závěru katedrály – kaple sv. Ostatků, kaple Panny Marie, kaple sv. Jana Křtitele, kaple arcibiskupská a kaple sv. Anny

Na projektu obnovy vnějšího pláště katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha se GEMA ART GROUP a.s. podílí opravou architektury kaple sv. Jana Křtitele, kaple sv. Anny.

Číst dál...

Státní hrad Zvíkov (NKP) – Oprava severní obvodové zdi fraucimoru

Významná národní kulturní památka hrad Zvíkov byl založen v první polovině 13. století za vlády Václava I. (1230-1253). Jako královský majetek plnil hrad především roli vojenské pevnosti. Největší slávu Zvíkov získal ve 14. století v době vlády Karla IV. (1346-1378), který jej nechal důkladně opravit a rád v něm pobýval. Do dostavby hradu Karlštejna, sloužil hrad Zvíkov jako dočasné útočiště korunovačních klenotů.

Číst dál...

Státní hrad Krakovec - Odvlhčení suterénního zdiva a oprava polygonálního schodiště západního křídla

GEMA ART GROUP a.s. provádí pro Národní památkový ústav obnovu stávajících dvou schodišť v objektu státního hradu Krakovec. Původně středověký hrad, přestavěný na zámek, se zachoval bez původních střech v torzálním stavu. Vnitřní prostory suterénu západního křídla obsahují mimořádně cenné fragmenty křížových kleneb a některé detaily z původní výstavby hradu, které zasluhují maximální ochranu.

Číst dál...

Státní zámek Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť

Na základě zadání Národního památkového úřadu realizuje GEMA opravu stávajících dvou schodišť v objektu státního zámku Krásný Dvůr. Vnější schodiště, která jsou předmětem smlouvy, propojují první a druhé zámecké patro. 

Číst dál...