Staronová synagoga, Praha

 Kabalistická tradice přičítá založení Staronové synagogy andělům, kteří prý přinesli kamenné kvádry ke stavbě přímo z rozbořeného Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Vymínili si ale, že kameny budou muset být vráceny zpět, až se bude Chrám chrámů znovu stavět. Prozaičtější verze dokládá, že druhá z nejstarších intaktně zachovaných synagog v Evropě vznikla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 13.století, a že její výstavbu umožnilo privilegium, které náboženské minoritě pražských Židů udělil král Přemysl Otakar II.

Číst dál...

Pomník padlých, Draženov na Domažlicku

 Obec Draženov se nachází asi pět kilometrů od západočeských Domažlic. Mezi nejvýznamnější památky obce patří zejména Chodská rychta – statek z přelomu 17. a 18. století, tradiční špýchar (tedy bývalý sklad obilí), kde se nachází místní muzeum, kaplička Svaté Trojice. K památkám z období 20. století patří Památník padlých věnovaný místním obětem první světové války (1914 – 1918), který se nachází na návsi. Expresivně ztvárněný pomník od sochařů Bretschneidera a Blažka v centru Draženova byl restaurován odborníky z GEMA ART GROUP a.s. v průběhu roku 1999.

Číst dál...

Socha sv. Jana Nepomuckého, Poběžovice na Domažlicku

 Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí Míru patří od roku 1995 do městské památkové zóny Poběžovice. Plastika z roku 1682 je považována za jednu z nejstarších kamenných soch se spodobněním Jana Nepomuckého na našem území. O vysoké kulturně-historické hodnotě svědčí také autorství díla. Památka je tvorbou věhlasného barokního sochaře Jana Brokoffa.

Číst dál...

Restaurování portrétu císařovny Eleonory, zámek Hrádek u Nechanic

Státní zámek Hrádek u Nechanic na Pardubicku postavený kolem poloviny 19. století, patří mezi nejmladší šlechtická sídla na našem území. Vzhledem k jedinečné architektuře ve stylu tudorovské gotiky byl objekt v roce 2001 zapsán do seznamu Národních kulturních památek České republiky.
Veřejnosti přístupný interiér zámku je ukázkou života šlechty ve druhé polovině 19. století. Součástí cenných sbírek zámku je i portrét manželky Leopolda I. - císařovny Eleonory, který byl předmětem odborného restaurátorského zásahu. Portrét se nacházel v kritickém stavu - plátno bylo napadeno plísní, odborné zajištění se tak ukázalo být zcela nevyhnutelné. Veškeré práce probíhaly pod vedením GEMA ART GROUP a.s. a pod dohledem Národního památkového ústavu.

Číst dál...

Zámek Račice u Vyškova

 Renesanční zámek patří k významným památkám jihomoravského městyse Račice na Vyškovsku. Šlechtické sídlo se na přelomu 15. a 16. století řadilo k nejmocnějším na Moravě. Od roku 1959 sídlí v prostorách zámku základní škola, odborné učiliště a dětský domov.
Zámek byl již v minulosti několikráte přestavován a částečně restaurován. Poslední restaurátorské práce byly zahájeny v roce 1998, vzhledem k postupu prací, které se neshodovaly s požadavky památkové péče, byly veškeré zásahy zastaveny. Dalších oprav se ujala společnost GEMA ART, která zajistila veškeré restaurátorské zásahy na renesančních arkádách s plastickou výzdobou, kamenném balkoně, kašně uprostřed nádvoří i na soklu. K nejnáročnějším úsekům prací patřila procedura galerijního restaurování, kterou se tým restaurátorů snažil oživit fragmenty plastik. Postup prací vycházel z detailního posouzení formy a dochování každého prvku s ohledem na jeho výtvarné působení v rámci architektonického celku.

Číst dál...