Restaurování portrétu císařovny Eleonory, zámek Hrádek u Nechanic

 do tabulky eleonora

Adresa:
Národní památkový ústav – správa Státního zámku Hrádek u Nechanic,
503 15 Nechanice
Typ prací:
Restaurování portrétu císařovny Eleonory
Investor:
Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště Pardubice
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
1999

 

 

FOTOGALERIE:
Celkový pohled na portrét - stav před restaurováním Portrét císařovny Eleonory Magdaleny Falcko-Neuburské - stav před restaurováním Detail portrétu - stav před restaurováním Detail portrétu po očištění svrchních přemaleb Stav po restaurování portrétu Celkový pohled na nově zrestaurovaný portrét císařovny Eleonory Magdaleny Falcko-Neuburské

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Zámek Hrádek u Nechanic byl vystavěn šlechtickým rodem Harrachů, kteří državu zakoupili v roce 1829. Historie panství však sahá daleko hlouběji. První písemné zmínky o osadě Hrádek spadají k roku 1377, dá se usuzovat, že se zde nacházela opevněná tvrz. Význam Hrádku však začal po roce 1412, kdy byl připojen k nedalekým Nechanicím, upadat.
O výstavbu letního sídla se zasloužil zejména hrabě František Arnošt z Harrachu. Zámek byl postaven dle návrhů anglického architekta Edwarda Bucktona Lambeho ve stylu tehdy moderní tudorovské gotiky. Základní stavební kámen položili Harrachové v červnu 1841. Výstavbu vedl mladý rakouský architekt Karl Fischer, který se taktéž zasloužil o podobu interiérů. Ty byly vybaveny starožitnými kousky z Rakouska a Benátek. Sídlo bylo dokončeno v roce 1857. Kolem objektu se rozkládal zámecký park, obora i bažantnice dle návrhů zahradního stavitele L. Krügera. Po druhé světové válce byl zámek na základě Benešových dekretů zestátněn a rod Harrachů se vystěhoval do Rakouska. Od roku 1953 je památka otevřená pro turisty.
Objektem restaurátorských prací byl portrét spodobňující císařovnu Eleonoru Magdalenu Falcko-Neuburskou (1655 - 1720). Šlechtična Eleonora byla třetí manželkou císaře Leopolda I. Habsburského, který vládl v letech 1657 až 1705. Pocházela z významné německé šlechtické rodiny Wittelsbachů. Eleonořiným otcem byl falcký kurfiřt Filip Vilém Wittelsbach. Se svým o patnáct let starším manželem měla celkem deset dětí. Mezi nejznámější potomky patří bezpochyby císař Josef I. (1705 – 1711) a císař Karel VI. (1711 -1740). Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská se do dějin zapsala jako skromná žena, která pečovala o chudé a zároveň pomáhala svému muži v zahraniční politice. Na vídeňském dvoře si tak zasloužila všeobecný respekt. O císařském páru se však roznášely nelichotivé zvěsti, že se jedná o nejošklivější manželskou dvojici ve střední Evropě.
Portrét císařovny Eleonory se nachází v letní jídelně zámku. V čele místnosti je umístěna podobizna Leopolda I., obraz jeho ženy je umístěn vedle. Jedná se o olejomalbu na plátně od neznámého autora pocházející pravděpodobně z poloviny 19. století. Dílo bylo již v minulosti restaurováno.

Práce se týkaly obnovy portrétu císařovny Eleonory, který byl shledán v kritickém stavu. Samotnému restaurátorskému zásahu předcházely odborné průzkumy stratigrafie vrstev a látkového složení. Odebrané vzorky byly zkoumány pod mikroskopem, z celé analýzy byla pořízena mikroskopická fotodokumentace. Na základě zjištěných výsledků se posléze praktikovaly konkrétní restaurátorské zásahy.

Restaurování portrétu císařovny Eleonory:
Před zahájením prací byly nejprve pořízeny rentgenové snímky, které odhalily defekty a minulé zásahy na obraze. Bylo zjištěno, že dílo již prošlo rozsáhlým restaurátorským zásahem, během něhož byla provedena rentoaláž. V případě rentoaláže se jedná o typ kompletního restaurování malby na plátně, při kterém se staré narušené plátno podloží novým, aby se poté obě plátna spojila v jedno. Plátno použité k rentoaláži však bylo silně narušené plísní. Povrch byl dále silně znečištěn, svrchní laková vrstva byla zažloutlá do takové míry, že zkreslovala původní kolorit užitých barev olejomalby. Taktéž tmelení defektů bylo v minulosti nevhodně zvolené, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění.
Obraz byl nejprve zajištěn ochranným přelepem a poté sňat z napínacího rámu. Z rubové strany se nejprve odstranily nečistoty a povrch byl zbaven plísní, k tomuto účelu se užilo propolisu.
Následovala opětovná rentoaláž, během níž se užila damara, včelí vosk a propolis. Posléze restaurátor odstranil přelep a malba byla napjata zpět na původní ošetřený rám. Následovalo očištění lícové strany obrazu a ztenčení nevhodné zažloutlé vrstvy laku. Drobné defekty byly šetrně vytmeleny. Na závěr byl obraz konzervován polomatným damarovým lakem.

Otevírací doba:
duben,říjen: 10:00 -12:00, 12:30 - 16:00 (so-ne)
květen-červen: 10:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 (út-pá)
                       10:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 (so-ne)
červenec-srpen: 10:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 (denně kromě pondělí)
září: 10:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 (út - pá)
        10:00 - 12.00, 12:30 - 17:00 (so-ne)

Vstupné:
Reprezentační sály 80 Kč, snížené 60 Kč
Reprezentační sály a soukromé pokoje 120 Kč, 80 Kč