Pomník padlých, Draženov na Domažlicku

 

Adresa:
Draženov 344 01 
Typ prací:
Restaurování pomníku
Investor:
Obec Draženov
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
1999

 

 

 

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

 První písemné zmínky o obci Draženov pocházejí z privilegia Jana Lucemburského vydaného v roce 1325. Místo patří k historické oblasti západních Čech – Chodsku. Chodové byli místní sedláci, kteří měli pravděpodobně již od 13. století na starosti stráž obchodní stezky vedoucí do Bavorska, za tuto službu měli výsadní královská privilegia. Ke změnám dochází v 17. století, kdy se Chodsko dostalo pod správu rodu Lammingerů, kteří se snažili práva omezit. Známé povstání Chodů v čele s Janem Sladkým Kozinou bylo potlačeno, oblast tak ztratila své výsadní postavení. Specifickou lidovou tradici si však Chodsko zachovalo i nadále.
V obci se nachází několik památek lidové architektury, kaplička a pomník věnovaný obětem a nezvěstným rodákům z první světové války. Pomník byl vyhotoven sochařem Blažkem dle návrhů akademického sochaře a medailéra Vladimíra Bretschneidera (1866-1919). Pomník dosahující výšky kolem tří metrů byl vytvořen z hořického pískovce v průběhu let 1922 až 1923. Skulptura zobrazuje mladou matku v tradičním chodském kroji, která drží v náruči osiřelého syna. Pod plastikou je umístěna deska se jmény místních padlých a datací 1922. Ke slavnostnímu odhalení došlo v roce 1923 za přítomnosti známých osobností tehdejšího kulturního a společenského života. Odhalení se tak zúčastnil spisovatel Jan Vrba, poslanec a bratr Edvarda Beneše – Vojta Beneš či starosta Domažlic Matěj Kellener. Slavnostní proslov vedl spisovatel Jindřich Šimon Baar, rodák z nedaleké obce Klenčí pod Čerchovem, který v některých svých dílech popisuje obec Draženov. V roce 1998 se v obci konaly oslavy u příležitosti 75letého výročí odhalení pomníku. O rok později byl pomník padlých kompletně restaurován odborníky z GEMA ART GROUP a.s.

Socha matky s malým chlapcem i památná deska zhotovené z hořického pískovce byly pokryty vrstvou nečistot a zelených řas. Kámen byl na mnoha místech zkorodovaný. Největší poškození bylo v oblasti hlavy osiřelého chlapce. Mechanická poškození byla zaznamenána zejména na soklu, nápisová deska byla dále pokryta prasklinami.
Před započetím vlastních prací bylo provedeno očištění za pomocí kartáčů, následovalo odstranění zelených řas za užití vody, peroxidu a čpavku. Poté restaurátoři konsolidovali narušená místa. Chybějící části byly rekonstruovány pomocí tmelů z umělého pískovce, současně byly vytmeleny všechny vzniklé praskliny. Na závěr restaurátoři provedli celkovou barevnou retuš sochy.