Náhrobky přemyslovských knížat Břetislava II. a Bořivoje II.

Rozsáhlý soubor šesti náhrobků přemyslovských knížat patří k jádru sochařské výzdoby gotického chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Jejich vznik souvisí se slavnostním přenesením ostatků přemyslovských knížat do katedrály sv. Víta, k němuž v prosinci 1773 přikročil císař Karel VI., aby se tak přihlásil k tradici české státnosti. Náhrobky, jejichž kamenická i sochařská výzdoba začala vznikat ihned po přenesení ostatků, tvoří mohutné kamenné hranolové tumby se znaky českých knížat a králů na bocích. Tumby s vrcholně gotickými postavami knížat Břetislava II. (+ 1100) a Bořivoje (+1124) jsou situovány v severní centrální kapli sv. Jana Křtitele, kterou s původním zasvěcením sv. Antonínovi nechal na svůj náklad postavit pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Číst dál...

Bílkova zeď areálu hřbitova, Poděbrady

 Dlouhá léta opomíjenou památkou v lázeňském městě Poděbrady byl hřbitovní areál s umělecky ztvárněnou severní zdí od architekta J. Fanty a sochaře F. Bílka. Secesní památka z let 1902 - 1903 zaujme zejména 42 kamennými medailony s reliéfy zobrazující náboženské motivy, které jsou doplněny sgrafitovými nápisy.
Zeď se nacházela v havarijním stavu. Na situaci měla značný vliv blízkost frekventované dopravní komunikace, vegetace a zejména skutečnost, že poslední úpravy na památce proběhly v roce 1971. O třicet let později tak bylo nutné provést komplexní rekonstrukci sgrafitových nápisů, a to na základě dochovaných fragmentů originálů. Jednotlivé kamenné medailony musely být nejprve demontovány a následně restaurovány v ateliéru. Jednalo se tak o technicky i restaurátorsky náročnou práci. Vzhledem k umělecké hodnotě i rozsáhlým nárokům na odbornou práci se na zásahu podíleli restaurátoři s mnohaletou praxí.

Číst dál...

Neptunova kašna na Dolním náměstí, Olomouc

 Cílem projektu bylo kompletní restaurování Neptunovy kašny na Dolním náměstí v Olomouci. Památka patří mezi unikátní šestici barokních kašen, z nichž se převážná většina nachází v historickém jádru města. Kašna se skulpturou římského boha moří Neptuna byla vytvořena nejdříve – v roce 1683.
Restaurátorské práce zahrnovaly jak obnovu barokní plastiky, tak opravy samotné vodní nádrže. Veškerým zásahům předem předcházely odborné průzkumy v podobě odběru vzorků, následných analýz a zkoušek čištění. Práce probíhaly v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Číst dál...