Dům malíře Jiřího Trnky, Praha 1

trnkova vila tab

Adresa:
Hroznová ul. 500/1, Praha 1
Typ prací:
Restaurování a rekonstrukce fasády
Restaurování štukových prvků
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2003

 

 
FOTOGALERIE:
Dům malíře Jiřího Trnky, Praha 1 Dům malíře Jiřího Trnky, Praha 1 Dům malíře Jiřího Trnky, Praha 1 Dům malíře Jiřího Trnky, Praha 1

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

 Dům č.p. 500 na Kampě v Hroznové ulici postavil v letech 1761-64 Matyáš Humml, který byl ve své době významnou pražskou osobností a vyhledávaným stavitelem. Na Malé Straně a Starém městě najdeme i jiné jeho domy, tento však postavil pro sebe a svou rodinu, proto bývá kunsthistoriky (Merhautem, Pochem, Volavkou i dalšími) nazýván domem Hummlovským.
Původně pozdně barokní stavba byla v roce 1843, kdy zde bydlel divadelník Pavel Švanda ze Semčic se svojí ženou Eliškou Peškovou, částečně přestavěna architektem L. Kaurou v duchu klasicismu s řadou půvabných empirových prvků. V roce 1931 byla jihozápadní část domu zbořena a nahrazena třípatrovou novostavbou architekta F. Rudolfa. V té době zde sídlil Seyvalterův útulek slepých dívek. Nová budova sloužila k ubytování, stará pak jako jídelna a kaple. Po 2. světové válce byly obě budovy fyzicky i katastrálně odděleny. Původní Hummlovský dům nebyl potom několik let obýván. V roce 1956 koupil značně zchátralou budovu národní umělec Jiří Trnka, otec současného majitele, nechal ji zrekonstruovat a žil zde až do své smrti v roce 1969.
Dnešní podobu získal dům při rekonstrukci v roce 1958. Jiří Trnka byl milovníkem i zasvěceným znalcem historické architektury s vytříbeným smyslem pro sladění stavebního díla s umělecko-řemeslným detailem. Málokdo kupříkladu ví, že je autorem barevného řešení Zlaté uličky či několika pražských domovních znamení. Tyto schopnosti prokázal i zde. Nešlo o pouhou rekonstrukci, nýbrž o tvůrčí přístup či rehabilitaci památky. Historicky cenné prvky a detaily byly zrestaurovány, nepůvodní a rušivé prvky odstraněny či změněny podle jeho návrhu. Fasádu nechal například natřít zelenkavou a světlešedou barvou, čímž vynikla plastičnost a tvarosloví zdobných štukových prvků. Tím získal dům odlehčený, až téměř snový vzhled. Podobných charakteristických stop Trnkova výtvarného cítění a rukopisu lze nalézt v exteriéru i interiéru domu více. Zdařile a nevtíravě se mu podařilo slohově očistit a tím i obohatit historickou stavbu, dílo v oboru architektury, kam jinak Trnka svou prací zasahoval velice sporadicky. O to je však tento počin cennější. Snahou firmy Gema Art Group a.s. je, aby byl dům, který můžeme považovat za Trnkovo autorské dílo, současnou rekonstrukcí obnoven.

Škody způsobené povodní byly značné, neboť voda dosahovala až do výše 4 m. V přízemí byla pod vodou kuchyně a obytná hala s trámovým stropem, chodba, toaleta a kotelna v patře a jeden ze tří pokojů, který je o něco níže. Fasáda a omítka byly degradovány vodou a solemi již před povodní, ta pak jejich destrukci jen dokončila.
Dosud bylo nutno provést kompletní výměnu všech elektroinstalací, byly vybourány a izolovány podlahy a v současné době jsou prováděny sanace omítek vně i uvnitř domu. Dále bude třeba restaurovat členitý klasicistní štuk fasády, položit dlažby na rekonstruované plochy podlah, replikovat či repasovat původní okna a dveře a provést náročné restaurátorské opravy v interiérovém mobiliáři i na klasicistní sochařské výzdobě balustrády v průčelí domu. Kromě škod stavebních bylo totiž vodou poškozeno či zničeno několik unikátních umělecko-řemeslných artefaktů výjimečné historické hodnoty, které byly nedílnou součástí domu a dotvářely jeho interiér. Jedná se především o původní krb v hale s originálním fajánsovým obkladem z 18. století, bohatě vyřezávanou renesanční římsu, která se zcela rozpadla a dveře postranního vchodu do Hroznové ulice s figurální řezbou v podobě dvojhlavé karty, navržené J. Trnkou.
V souvislosti s opravou fasády je nutné zmínit i balkón. Ani jeho stavebně technický stav není dobrý. Balustráda se rozpadá, kopie empirových rohových váz rovněž. Vážně poškozeny jsou bohužel i dvě historicky cenné plastiky z dílny V. Sommerschuha z poloviny 19. století, které tvoří stavební a vizuální dominantu balkónu i celého domu. Tyto sice nebyly poškozeny povodní přímo – porušeny byly již vlivem nepříznivé kombinace kyselých dešťů a škodlivých emisí, ale je rovněž nutné přistoupit k okamžité opravě, aby nedošlo k jejich úplné destrukci.
Naše úsilí bylo poté v roce 2003 zúročeno a oceněno restaurátorským grantem organizace Europa Nostra. Toto ocenění bude majiteli objektu slavnostně předáno v září tohoto roku