Rekonstrukce slavnostního víceúčelového sálu objektu kryté tržnice, Avallon, Francie

Rekonstrukce slavnostního víceúčelového sálu objektu kryté tržnice v Avallonu probíhala celkově ve dvou etapách.

Číst dál...

Vitrážová pole v jižním průčelí příčné lodi v chrámu sv. Víta, Praha

Pro jedno z největších chrámových oken v Evropě vypracoval v letech 1934-1935 návrh vitráží s motivem Posledního soudu Max Švabinský. Tato kompozice je zasazená do novogotického kamenného ostěí architekta Kamila Hilberta a pokrývá plochu 160 m². Vitráž je složená z více než 225 000 kusů skla spojených více než tunou celoplošně pocínovaného olověného H profilu. Realizaci návrhu Maxe Švabinského provedla v letech 1935-1939 firma Umělecké a stavební sklenářství – Josef Jiřička. V letech 1969-1970 bylo provedeno pod záštitou Družstva uměleckých řemesel restaurování celého okna ateliérem Josefa Jiřičky.

Číst dál...

Budova České pojišťovny, a.s. – Spálená ulice, Praha - Nové Město

 Budova České pojišťovny, a.s. vystavěná předním českým architektem Osvaldem Polívkou v letech 1907-09 patří mezi secesní architektonické skvosty města. Od roku 2002 probíhala rozsáhlá rekonstrukce včetně restaurátorských zásahů. Interiér obsahuje řadu kanceláří a zasedacích místností v secesním stylu, jehož jednotlivé prvky byly součástí prací prováděných GEMA ART GROUP a.s. Jednalo se o podstatnou zakázku daného období z hlediska rozsahu i rozmanitosti prací. Práce se týkaly většiny dochovaných cenných prvků interiéru. Umělecko-řemeslnické prvky jako vitráže, dřevěný vestavěný nábytek, mozaiková kašna, teracové podlahy, mramorové schodiště i dekorativní kovové části patřily mezi hlavní náplně restaurátorských prací provedených odborníky z GEMA ART GROUP a.s.

Číst dál...

Zámek Mníšek pod Brdy

 Zámek Mníšek pod Brdy patří k jedinečným ukázkám klasicistní architektury Středočeského kraje. Po přenesení depozitářů Státního ústředního archivu z prostor zámku, získal památku do užívání Národní památkový ústav. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2004, na níž se podílela GEMA ART GROUP a. s., byl zámek otevřen veřejnosti. V současné době je tak možné navštívit dva prohlídkové okruhy zaměřené na bydlení šlechty a způsob života posledních majitelů panství z rodu Kastlů. Restaurování impozantní štukové výzdoby interiéru zámku provedli restaurátoři z GEMA ART GROUP a.s.
Po stavebních úpravách a odborném restaurátorské zásahu se zámek stal přirozeným kulturním a turisticky vyhledávaným centrem celého města Mníšek pod Brdy.

Číst dál...

Hrad Křivoklát

 Dějiny sahající až do knížecích Čech, cenná architektura i lokalizace uprostřed zalesněné CHKO Křivoklátsko činí z hradu Křivoklát jedno z nejatraktivnějších památek České republiky. Vzhledem k bohaté historii místa byla na hradě prováděna řada archeologických i restaurátorských průzkumů, které pomohly k hlubším znalostem o stavebním vývoji.
Restaurátorské průzkumy, návrhy a práce provedené v letech 1999 až 2004 v prostorách pozdně gotické kaple probíhaly pod záštitou GEMA ART GROUP a.s. Technicky velmi náročné bylo zpětné vsazení zhotovené repliky gotické okenní kružby, které muselo být provedeno přímo na místě. Originál odborníci konzervovali.
Prostory kaple jsou historiky umění řazeny mezi nejcennější ukázky vladislavské gotiky na našem území. Pro GEMA ART GROUP a.s. se tak jednalo o unikátní zakázku, na níž pracovali přední odborníci s platnou restaurátorskou licencí Ministerstva kultury ČR.

Číst dál...