Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno - střed

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně patří k nejcennějším architektonickým skvostům Moravy, jejíž historie sahá až do románského období. Národní kulturní památka a typická dominanta města Brna se též řadí k nejnavštěvovanějším turistickým cílům České republiky. Vzhledem k havarijnímu stavu některých částí exteriéru a vysokému kulturně-historickému významu byla rozsáhlá rekonstrukce katedrály nezbytná. S pracemi se započalo v průběhu devadesátých let 20. století, týkaly se zejména archeologického průzkumu a restaurování krypty. Od roku 1999 se na obnově památky podílela nemalou měrou i GEMA ART GROUP a.s. Rozsah prací zahrnoval zejména kompletní obnovu vnějšího pláště včetně veškerých kamenných prvků.
Projekt trvající téměř sedm let patří k nejvýraznějším a nejrozsáhlejším zakázkám společnosti, vyžadující vysoké nároky na odbornost, zkušenosti a profesionalitu restaurátorů. O unikátním významu zakázky, zejména restaurování dvojice gotických soch z jižního průčelí chrámu, svědčí též realizace výstavy zaměřené na tuto problematiku. Výstava proběhla v dubnu 2005 v prostorách Národního památkového ústavu v Brně. Také sborník Památkové péče na Moravě věnoval své vydání v roce 2005 právě historii a restaurování světic z Petrova.

Číst dál...

Kostel sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera, Sázava nad Sázavou na Benešovsku

Sázavský klášter rozkládající se nedaleko obce Sázava na Kutnohorsku patří mezi lokality, které se významným způsobem zapsaly do dějin českého středověku. Klášter založený knížetem Oldřichem na popud sv. Prokopa patřil mezi nejdůležitější centra středověké vzdělanosti na našem území. Na seznam národních kulturních památek byl zapsán již v roce 1962. Areál je vyhledávaným poutním místem pro věřící i turisty, kteří mohou navštívit expozici „Staroslověnská Sázava" či prohlídkovou trasu o stavební historii místa. V prostorách kláštera se taktéž konají svatební obřady a různé kulturní akce.
Vzhledem k nevhodně zvolenému stavebnímu materiálu v podobě nučické arkózy byl v devadesátých letech 20. století konstatován kritický stav nedostavěného gotického kostela sv. Prokopa. Konzervační a restaurátorské práce se tak staly pro budoucnost památky nevyhnutelnými. Prací se ujali odborníci z GEMA ART GROUP a. s. Vzhledem k náročnosti prováděných zásahů byly nutné komplexní průzkumy, jenž konkrétním pracím předcházely. Restaurování bylo rozděleno do pěti etap, které probíhaly v letech 1999 až 2005 pod dozorem pracovníků Státního památkového ústavu středních Čech. Restaurování torza kostela sv. Prokopa v areálu Sázavského kláštera bylo pro společnost GEMA ART GROUP a.s. jednou ze stěžejních zakázek daného období z hlediska vysoké kulturně-historické hodnoty památky, náročnosti i specifikace prací.

Číst dál...

Zastupitelský úřad České republiky v Paříži, Francie

Rozsáhlý projekt rekonstrukce budovy české ambasády ve francouzské metropoli byl veden sdružením firem METROSTAV a SKANSKA. Vzhledem k historicky a architektonicky ceněné stavbě bylo nutné provést i práce restaurátorské a umělecko-řemeslné. Jediným subdodavatelem těchto odborných prací byla GEMA ART GROUP a.s.
Široká škála prováděných prací, místo a význam stavby učinily ze zakázky skutečnou výzvu, které se GEMA ART GROUP zhostila na výbornou. O kvalitě odvedených prací svědčí následné realizace ve Francii jako je rekonstrukce víceúčelového sálu objektu kryté tržnice v Avallonu či restaurování kurtiny a věže Butevaux v Cluny.
Práce na budově českého zastupitelství v Paříži byly ukončeny v květnu 2004.

Číst dál...

Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák

Budova se nachází na ulici al-Rašíd a zadním traktem se tyčí nad řekou Tigris (arabsky Didžla). Objekt je registrován pod číslem 214/4 as-Sink a je jedním z paláců majitele Abduldžabbára al-Chudajrího. Bydlel v něm místodržící Bagdádu Ahmed Džemal Paša, zvaný Zabiják, který vládl v Bagdádu do roku 1912 a poté se stal místodržícím v Sýrii. Po pádu Osmánské říše koupili palác od jeho majitele Angličané. Stal se tak sídlem Ministerstva práce a sociálních péče, následně pak sídlem Ústřední rady odborů. Poslední institucí, která zde sídlila, byl Policejní soud.

Číst dál...