Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák

 palaca dzemala pasi tab

Adresa:
Ahmed Djemal Pasha Palace, Al-Rašíd street, Baghdad, Iraq
Typ prací:
Restaurátorský průzkum
Konzervační práce
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOGALERIE:
Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád - sloupy Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád - sloupy Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád - sloup Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád - dekorativní kamenné prvky Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád - dekorativní kamenné prvky Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák Palác Ahmeda Džemala Paši, Bagdád, Irák

Budova se nachází na ulici al-Rašíd a zadním traktem se tyčí nad řekou Tigris (arabsky Didžla). Objekt je registrován pod číslem 214/4 as-Sink a je jedním z paláců majitele Abduldžabbára al-Chudajrího. Bydlel v něm místodržící Bagdádu Ahmed Džemal Paša, zvaný Zabiják, který vládl v Bagdádu do roku 1912 a poté se stal místodržícím v Sýrii. Po pádu Osmánské říše koupili palác od jeho majitele Angličané. Stal se tak sídlem Ministerstva práce a sociálních péče, následně pak sídlem Ústřední rady odborů. Poslední institucí, která zde sídlila, byl Policejní soud.

Následně byl dům po jistou dobu prázdný, žádný úřad jej neobsadil, a tak se stal majetkem Generální rady památek a historického dědictví. Palác je pro historii irácké architektury významný. Prošel třemi historickými stavebními etapami reflektujícími i etapy politické: tureckou nadvládu, anglickou nadvládu a dobu národního obrození. Všechny tři slohy zanechaly zřetelné stopy na architektuře budovy, a to jak z hlediska stavebního plánování a materiálů použitých při úpravách stavby, tak i na vzhledu a stylu výzdoby průčelí.
Palác se skládá ze dvou částí. Severní část je vybudována ve smíšeném slohu osmansko-iráckém s kopulí v osmanském slohu. Jižní část je vybudována ve slohu bagdádském. V rámci úpravy budovy bude nutné provést ochrannou konzervaci a restaurování. Jelikož má palác velkou cenu z hlediska stavebního i historického, stal se vzorem staveb mnoha bagdádských domů stavěných od konce osmanské vlády do počátku národní vlády v Iráku. Generální rada památek a historického dědictví provedla ochranu a restaurování paláce poté, co sestavila celkový časový pracovní harmonogram s ohledem na existující specifika. Bylo provedeno vyklizení místa a odstranění starých stavebních materiálů, byly odstraněny dodatečné úpravy a doplňky provedené v minulosti a byly též zpevněny základy i zdi.
V roce 2002 dostala palác do užívání jako své sídlo Organizace přátelství, míru a solidarity. Během posledních událostí v Iráku však byla stavba vyloupena a částečně poničena neznámými vandaly. Palác posléze dostalo k užívání Sdružení nezávislých nevládních organizací.
Dne 4. 10. 2004 se do sídla dostavila česká delegace společnosti GEMA ART GROUP a.s. V přítomnosti pana předsedy Generální rady památek a kulturního dědictví a generálních ředitelů proběhlo jednání o historických palácích Bagdádu a míře jejich poškození. Delegace projevila zájem restaurovat jeden z nich, a realizovat celkovou rekonstrukci paláce k jeho dalšímu využití jako českého domu. Budova by mohla být využívána jako kulturní a obchodní středisko s tím, že irácká strana určí dobu a podmínky užívání tohoto paláce.