Irácká národní knihovna a archiv (INLA) - vybavení odborného pracoviště, Bagdád, Irák

 knihovna tab

Adresa:
Iraqi National Library and Archives, Bab Almuadam, Baghdad 143 40
Typ prací: Vybavení odborného mikrografického pracoviště a restaurátorského pracoviště pro záchranu a konzervaci poškozených vzácných dokumentů
Odborné školení pracovníků archivu a knihovny
Investor: Vládní program ČR - Pomoc obnově dědictví Irácké republiky
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s./ Národní knihovna/ Národní archiv
Realizace:
2004 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE:
Celkový pohled na budovu Národní knihovny a archivu v Bagdádu Celkový pohled na budovu Národní knihovny a archivu v Bagdádu Vystěhovaná knihovna v Bagdádu Detail poškozené budovy knihovny Poškozené prostory Národní knihovny a archivu Poškozené prostory Národní knihovny a archivu Poškození cenných archiválií Poškození cenných archiválií Poškození cenných archiválií

Současná irácká společnost má, i přes existenci často velmi protichůdných etnických, náboženských a politických skupinových zájmů, pozitivní vztah k historickému a kulturnímu dědictví Iráku, na které je hrdá. Proto pomoc zaměřená na záchranu památek a kulturního dědictví této země, je přijímána s úctou. Irácká národní knihovna a archiv (Iraqi National Library and Archives, INLA) leží ve staré části Bagdádu, v sousedství s komplexem osmnácti budov bývalého ministerstva obrany na nábřeží řeky Tigris. Vzhledem k tomu, že INLA sloužila současně i jako ústřední vládní archiv, byla její budova při dobývání Bagdádu poškozena, a po dobytí města v dubnu 2003 dvakrát vypálena.

Shořela velká většina dokumentů státních institucí. Dokumenty, které neshořely, byly poškozeny vodou a následně zaplaveny v provizorním úložišti v červenci 2003 z prasklého vodovodního řádu. Šlo mimo jiné o velmi cenné fondy tzv. Osmanského archivu (první třetina 19. století až 20. léta 20. století). Část archiválií byla vodou zcela zničena, další část archiválií byla uložena ve 156 kovových schránkách a nouzově zmražena v provizorních mrazírenských prostorách na teplotu -5 až -10 °C.

Ihned po zahájení spolupráce INLA a českých expertů ze společnosti GEMA ART GROUP a.s., Národního archivu v Praze a Národní knihovny Praha v roce 2004, požádala irácká strana o pomoc při zpracování projektu záchrany poškozených archiválií a pomoc při výuce iráckých restaurátorů. Tato pomoc se uskutečnila ve dvou etapách. Dne 28. 7. 2004 schválila Vláda ČR v návaznosti na jednání mezi ministerstvy kultury České republiky a Iráku usnesením č.757 návrh programu „Pomoc obnově dědictví Irácké republiky". V první fázi tohoto programu bylo v Institutu konzervátorských a restaurátorských technik v Litomyšli a následně i v Národním archivu koncem roku 2004 vyškoleno dvanáct iráckých restaurátorů.
Dále bylo z těchto prostředků pořízeno nové mikrografické pracoviště - jednalo se o mikrografickou kameru, vyvolávací automat, kopírku mikrofilmů, nezbytné diagnostické přístroje, ultrazvukovou lepičku mikrofilmů, skener mikrofilmů, čtecí přístroje atd. Původní, mj. velmi dobře vybavené, mikrografické pracoviště INLA bylo v roce 2003 zcela zničeno.
Druhá fáze pomoci se uskutečnila v roce 2006 na základě vládního usnesení č.1519 Vlády ČR z 23. listopadu 2005 k návrhu na poskytnutí peněžitých darů v rámci programu „Pomoci obnově kulturního dědictví Irácké republiky". Tato fáze spočívala ve vybavení specializovaného pracoviště na restaurování a konzervování knih a archiválií, dále v zajištění odborného kurzu zaměřeného na praktické restaurátorské techniky využitelné pro záchranu cenných archivních fondů. Vzhledem k velmi napjaté bezpečnostní situaci v Iráku proběhly práce související s přípravou restaurátorského pracoviště a zprovozněním jednotlivých konzervátorských technologií v knihovně Salahaddinovy univerzity v Erbilu, hlavním městě autonomní oblasti iráckého Kurdistánu. Spolupráce se uskutečnila na základě Memoranda o spolupráci, které bylo podepsáno v dubnu roku 2006 společností Gema Art Group a.s. a presidentem Salahaddinovy univerzity Dr. Mohammadem Sadikem.
GEMA ART GROUP a.s., na základě projektu, vypracovaném odborníky z Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu v Praze, kompletně vybavila konzervátorské a restaurátorské pracoviště, zajistila i jeho dodávku do Erbilu a organizaci kurzu. Celkem 6ti týdenního kurzu se zúčastnilo devět specialistů, čtyři z Irácké národní knihovny a archívu z Bagdádu a pět z různých kurdských institucí. V první části kurzu se seznámili s postupy konzervování a restaurování papírového aktového archivního materiálu (čištění, dezinfekce, měření kyselosti papíru, odkyselování papíru, dolévání papírovou suspenzí, různé druhy oprav papíru) a základy preventivní péče.
Druhá část kurzu byla zaměřena především na tvorbu maket historické knižní vazby a na problematiku jejího restaurování. Úspěch celé akce byl podtržen osobní přítomností velvyslance České republiky v Iráku generála Voznici, který spolu s významnými představiteli Kurdské autonomní vlády (tajemník premiéra, ministr kultury a ředitel Direktorátu památkové péče), předal absolventům kursu závěrečné certifikáty. Následně bylo vybavení laboratoře a restaurátorského atelieru převezeno do Bagdádu a plně zprovozněno. Iráčtí restaurátoři tak mohou pracovat na systematické záchraně svého archivního dědictví.