Minaret al-Hadba, Mosul - zajištění plánové dokumentace, Irák

 8

Adresa:
Minaret Al-Hadba, Mosul, Irák
Typ prací: Projekt na zajištění přípravy dokumentace a restaurátorského průzkumu pro restaurování minaretu Al-Hadbá
Investor: Vládní program ČR - Pomoc obnově dědictví Irácké republiky
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2004 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Minaret Al-Hadbá je poslední dochovanou součástí stavby první mešity na území města Mosul postavené Utba bin Farqad Al-Salamim v roce 640 n.l. Je postaven z cihel, šikmý a vysoký je 52m. Šikmý minaret v Mosulu známý jako al-Hadba je součástí velké Núrího mešity (Jami´ al-Nuri), kterou nechal v letech 1170 až 1172 vystavět turecký místodržící Nuruddin Zangí.

Výška minaretu dosahuje 59 m a jeho vychýlení z osy činí 2,44 m. Minaret je zbytkem komplexu mešity a madrasy (náboženské školy), který byl v roce 1942 zničen a přestavěn podle nového projektu Iráckého památkového úřadu. Minaret stojí na zužující se čtvercové kamenné základně 15,5 m vysoké a 8,8 m hluboké. Minaret byl poškozen v roce 1796 bleskem a jeho horní část s ochozem byla doplněna v roce 1925. V rámci projektu záchrany minaretu Al-Hadba bylo možné vzhledem k neuspokojivé bezpečnostní situaci v Iráku a zejména v této oblasti, kde se koncem roku opět rozhořel válečný konflikt, provést pouze omezený rozsah prací. Ani přes veškerou snahu se autorům nepodařilo zajistit z památky potřebné vzorky, který by mohly být podkladem pro plánování dalších prací. Práce se proto zaměřily pouze na zajištění potřebné plánové dokumentace, fotodokumentace a odborné literatury, která se vztahuje ke statickým zajištěním stavby nebo k restaurátorským či konzervačním zásahům.