Minaret Choli - restaurátorský průzkum, Erbil, Irák

 choli tab

Adresa:
Minaret Choli, Erbil, Irák
Typ prací:
Restaurátorský průzkum minaretu Choli
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FOTOGALERIE:


Minaret Choli, Erbil, Irák Celkový pohled na minaret Choli Minaret Choli, Erbil, Irák Minaret Choli - večerní osvětlení Minaret Choli - večerní osvětlení Fotogrammetrie 3D model minaretu Choli Fotogrammetrie 3D model minaretu Choli Fotogrammetrie 3D model minaretu Choli Fotogrammetrie 3D model minaretu Choli Fotogrammetrie 3D model minaretu Choli Minaret Choli - 3D model Minaret Choli - 3D model Minaret Choli - 3D model Minaret Choli - 3D model Vstup do minaretu Choli Detail kamenné dekorace minaretu Kamenné prvky minaretu Minaret Choli, Erbil, Iraq Minaret Choli - detail kamenné niky Pohled na vnitřní schodiště Kovová mříž minaretu Choli Ceremonie u příležitosti záchrany a konzervace minaretu Choli, na níž se podílí GEMA ART GROUP Ceremonie u příležitosti záchrany a konzervace minaretu Choli, na níž se podílí GEMA ART GROUP Ceremonie u příležitosti záchrany a konzervace minaretu Choli, na níž se podílí GEMA ART GROUP

 Na základě požadavků irácké strany, jmenovitě ministra kultury Regionální vlády Kurdistánu Dr. Same Shoreshem a po dohodě s jeho náměstkem a zároveň ředitelem Památkové péče Kurdistánu Dr. Kanaanem byl uskutečněn projekt na komplexní přírodovědný a restaurátorský průzkum šikmého torza minaretu Choli v Erbilu, jedné z nejvýznamnějších kurdských památek, často prezentované jako symbol Kurdské kultury Minaret pochází ze 14. století a dochovaná část je posledním zbytkem komplexu jedné z nejstarších mešit v Kurdistánu.


V historii stavby došlo mnohokrát k jejímu závažnému poškození. Komplex původní mešity se v minulosti zřítil, a dnes již neexistuje, a došlo i ke zřícení horní partie minaretu. Vlivem nestabilních geologických podmínek podloží dochází v posledních desetiletích k výraznému naklánění tělesa minaretu jihozápadním směrem. Růst náklonu vážně ohrožuje celkovou stabilitu této významné historické památky, ukázky cihlové konstrukce. V případě odkladu záchranných a restaurátorských prací hrozí pád jeho horní části. Komplexní vědecký průzkum minaretu zahrnoval především geologickou studii, vyšetření podloží pomocí geofyzikálních metod, a statický posudek, v součinnosti s provedením standardního dílčích kategorií přírodovědného a restaurátorského průzkumu (salinita, vlhkost, měření pevnosti stavebních materiálů v tlaku i ohybu, paro-propustnost a další). Na základě získaných dat byly vytvořeny podmínky pro zpracování projektu restaurování památky a jejího statického zabezpečení. Předními českými odborníky byl rovněž zpracován 3D model minaretu a fotogrammetrie jeho vnějšího pláště. Provedený průzkum a přípravné práce, které proběhly v úzké spolupráci s kurdskými odborníky, vedly společnost GEMA ART GROUP a.s. k vypracování návrhu smlouvy na restaurování minaretu Choli, který byl předložen odpovědným místům Kurdské regionální vlády, a o jehož realizaci jsou vedena jednání s kurdskými představiteli.