Hřbitov sv. Ludvíka, New Orleans, Louisianna, USA

 hrbitov st louis tab

Adresa:
425 Bassin Street, New Orleans, LA 70 112, (504) 596-3050
Typ prací: Konzervace hurikánem poničených hrobů
Investor: Save Our Cemeteries, Inc., New Orleans, LA, USA
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2006

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGALERIE:
Průběh restaurátorských prací Detail náhrobní desky Pohled na jednu z hrobek Kaplová hrobka z 19. století - stav po restaurování

Hřbitov sv. Ludvíka je bezesporu největším a nenavštěvovanějším kreolským hřbitovem v New Orleans. Hřbitov byl otevřen v roce 1823. Od roku 2001 je areál zapsán na Americkém seznamu ohrožených míst (Save America ´s Treasures list of endangered sites).

Hřbitov je rozčleněn do třech čtverců, které jsou odděleny pravoúhlými uličkami a opatřeny mřížemi kolem jednotlivých hrobek. Hroby jsou jedinečnou ukázkou funerálního umění. Autory některých z místních staveb byli architekti jako James Gallier či N. B. Pouilly.
Hurikán Katrina, který na konci srpna 2005 zachvátil město New Orleans, poničil mimo jiné i vzácné historické hrobky.
Konzervační a záchranné práce na destruovaných hrobech prováděla společnost GEMA ART GROUP, a.s.