„České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán“ 6. až 9. listopadu 2007 - Palác Fatah Chalabi, Erbil, Irák

 fatah chalabi tab

Adresa:
Palác Fatah Chalabi, Erbil, irák
Typ prací:
Zpřístupnění zrekonstruovaných prostor pro veřejnost
Konání kulturně-historických akcí zaměřených na průběh rekonstrukce válkou zničeného Iráku

Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE:
Celkový pohled na historickou část města Erbil Palác Fatah Chalabi - stav po rekonstrukci Průběh prací Kamenné prvky paláce - stav před a po restaurování Interiér paláce Fatah Chalabi - stav před a po rekonstrukci Průběh restaurátorských prací Dvůr paláce - stav po rekonstrukci Palác Fatah Chalabi - stav po rekonstrukci Palác Fatah Chalabi - stav po rekonstrukci „České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán“  6. až 9. listopadu 2007 - Palác Fatah Chalabi, Erbil „České dny spolupráce s iráckým regionem Kurdistán“  6. až 9. listopadu 2007 - Palác Fatah Chalabi, Erbil Schodiště v nově zrekonstruovaném interiéru paláce

Na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem zahraničí České republiky – zastupitelským úřadem Bagdád a společností GEMA ART GROUP a.s. byl realizován projekt, zaměřený na vyšší formu využití prostor historického domu Fatah Chalabi na Citadele v Erbilu, k propagaci dosavadní pomoci ČR rámci Programu poválečné rekonstrukce Irácké republiky.

Součástí tohoto projektu bylo úspěšně představit Českou republiku jako aktivního poskytovatele pomoci Iráku a perspektivního partnera další spolupráce, uspořádáním rozsáhlé expozice, doprovázené promítáním filmů, přednáškami a semináři a vytvořit tak, co nejvhodnější podmínky českým firmám vstupujícím na tento trh k získání státních zakázek při obnově válkou zničeného Iráku.
Historický dům Fatah Chalabi se nachází v areálu pozdně středověké osmanské opevněné městské Citadely, uprostřed Erbilu, hlavního města iráckého regionu Kurdistán. Objekt má strategickou polohu. Palác Fatah Chalabi, stojí v prostoru jedné z nejdéle trvale osídlených lokalit na světě. Je součástí nezachovalejší části Citadely, tzv. rezidenční čtvrti Saráj. Nachází se na místě, kam denně přichází kurdská veřejnost, a kam jsou přiváděny všechny oficiální delegace a návštěvy přijíždějící do Kurdistánu. V těsném sousedství je Muzeum textilu, Muzeum starožitností a tzv. Francouzské kulturní středisko. Paláci Fatah Chalabi již mnozí Kurdové říkají „české centrum."

VIDEO: