Rezidence velvyslance USA (Restaurování exteriéru), Praha 6 - Bubeneč

 us rezidence tab

Adresa: Ronalda Reagana 3/181, 160 00 Praha
Typ prací:
Stavební práce
Restaurování exteriéru a interiéru
Restaurování svítidel
Restaurování umělecko-řemeslnických prvků
Investor:
Vláda Spojených států amerických
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
04 - 11/ 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE:
Pohled na Petschkovu vilu Jižní pohled na Petschkovu vilu Pohled na jižní stranu vily Pohled na východní část vily Hlavní vstup do budovy rezidence Detailní pohled na římsu zahradní lodžie Detail zdobných kamenných prvků Lavice z carrarského mramoru Zlacené zábradlí jižního balkonu - stav po restaurování Schodiště s nově zrestaurovaným zábradlím Detail zábradlí se zdobnými prvky - stav po restaurování Balkonové světlíky - stav po restaurování Sochy z umělého kamene - stav po restaurování Detail sochy z umělého kamene Kovová fontána s plastikou Kovová plastika anděla - detail Stropní historické svítidlo Stropní historické svítidlo

 Naše společnost zde prováděla veškeré restaurátorské práce včetně restaurátorských průzkumů v interiérech a exteriérech areálu budovy: restaurování soch z umělého kamene, restaurování kovových plastik (zincal), restaurování dekorativního kovového zábradlí , restaurování a repliky historických svítidel, restaurování dekorativních skleněných prvků , restaurování uměleckořemeslných kamenných prvků z umělého i přírodního kamene, dekorativní klempířské prvky, vývoj a aplikace leštěné omítky, sanace a izolace základových a opěrných zdí, kompletní rekonstrukce a izolace vnějších teras.

Sádrové omítky a ozdoby byly v havarijním stavu a musely se kompletně vyměnit. Jednalo se o velmi složitý technologický problém, protože původní sádrové omítky, ze kterých byla provedena i kompletní štuková výzdoba, musely být nahrazeny vápenným systémem, avšak při zachování užitných i estetických vlastností. Výsledná podoba pak měla spíše připomínat stucco lustro než běžnou omítku. Omítka tedy musela být brousitelná a leštitelná, aby se dosáhlo historické podoby. Velká část architektonických prvků z umělého kamene byla rovněž silně poškozena, proto byla nahrazena replikami z přírodního kamene. Kamenné prvky fasády včetně bohaté sochařské výzdoby byly očištěny a komplexně restaurovány. Zásadní přestavbou prošly všechny terasy a jejich skladba byla obnovena podle současných technologických standardů. Byl obnoven drenážní systém v celé západní straně budovy a znovu vybudována opěrná zeď mezi parkem a suterénními terasami. Zdivo v silně exponovaných vlhkých místech bylo opatřeno chemickou hydroizolační clonou zabraňující pronikání zemní vlhkosti do budovy. Byly obnoveny všechny poškozené klempířské prvky, provedena rekonstrukce měděné střechy Loggie a provedeny dílčí opravy břidlicové střechy hlavní budovy a rekonstrukce vikýřů. Součástí prací bylo restaurování všech okenních ostění, portálů a architektonického tvarosloví. Rekonstrukce probíhala za plného diplomatického provozu Americké rezidence, což spolu s krátkou dobou renovace kladlo velmi vysoké nároky na přípravu a koordinaci prací.

 VIDEO: