Národní památník na Vítkově, Praha - Žižkov

Více než dvouletá rekonstrukce budovy Národního památníku na Vítkově probíhala pod vedením společností GEMA ART GROUP a.s. a HOCHTIEF. Práce zahrnovaly kompletní obnovu vnějšího pláště i okolního prostředí památníku jako je schodiště, Čestný dvůr, objekty řeckých ohňů a kašny. Renovací prošly veškeré místnosti včetně oken, dveří, podlah, stropů, nábytku i svítidel. Součástí realizace byla snaha o očištění památníku od některých nevhodných stavebních úprav z padesátých let 20. století. Jednalo se o přestavbu východní části, kde se v minulosti nacházelo mauzoleum prezidenta Klementa Gottwalda. V úrovni prvního nadzemního podlaží nyní vznikl jeden propojený výstavní prostor. Nad tímto místem byla postavena prosklená kavárna s výhledem na Prahu. Národní památník na Vítkově patří od roku 2001 pod správu Národního muzea. Cílem obnovy bylo zřízení fungujícího kulturního a společenského zařízení se zachovanou funkcí prezentace české státnosti. V památníku tak byla instalována stálá expozice Křižovatky české a československé státnosti. Provedené práce byly vzhledem k použitým materiálům a technikám v mnoha ohledech unikátní. Pro společnost GEMA ART GROUP a.s. se tak jedná o prestižní zakázku z hlediska rozsáhlosti i rozličnosti stavebních, restaurátorských a umělecko-řemeslnických prací.

Číst dál...

Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě – restaurování oltářů sv. Anny, sv. Voršily a Panny Marie

Farní chrám sv. Jakuba bezesporu patří k dominantám jihomoravského města Jihlavy. Trojlodní kostel vystavěný během 13. století je od září 2008 zapsán do seznamu Národních kulturních památek ČR. K historicky cenným prvkům chrámu sv. Jakuba se řadí mimo jiné i barokní mobiliář. Předmětem zakázky společnosti GEMA ART GROUP a.s. bylo restaurování oltářů: sv. Anny, sv. Uršuly a Panny Marie.
Veškeré práce byly vykonávány odborníky s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR a za dozoru místního památkového ústavu. Zásah plně odpovídal všem požadovaným technickým parametrům.

Číst dál...

Hotel Kings Court - přestavba domu na hotel, Praha - Staré Město

 Hotel Kings Court v centru Prahy patří mezi špičky luxusních hotelových komplexů ve městě. Objekt vystavěný architektem Antonínem Turkem na počátku 20. století v neorenesančním stylu je součástí historického jádra, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Práce tudíž probíhaly pod stálým dohledem zástupců památkové péče. Na náročné přestavbě bývalého paláce Obchodní a živnostenské komory na hotel se podílela i GEMA ART GROUP a.s., která zde figurovala jako hlavní subdodavatel odborných umělecko-řemeslnických a restaurátorských prací.  Pro společnost se jednalo o jednu z principiálních zakázek daného období. Odborné práce, na nichž se GEMA ART GROUP a.s., v rámci celkové přestavby, podílela, tvořily rozsáhlou část. Zahrnovaly zejména obnovu fasády v rozsahu její původní barevnosti, i restaurování jednotlivých dekorativních prvků. Veškeré restaurátorské i stavební práce byly ukončeny ve stanoveném termínu: 16. prosince 2009.

Číst dál...

Barokní most, Žďár nad Sázavou

Vlivem havarijního stavu barokního žulového mostu bylo během roku 2009 přistoupeno k rekonstrukčním a restaurátorským zásahům. Vzhledem ke statusu státem chráněné památky, se na výškových úpravách podíleli odborníci z GEMA ART GROUP a.s. s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR, kteří vypracovali restaurátorský záměr. Po celou dobu prací restaurátoři spolupracovali s Národním památkovým ústavem v Telči. Krom profesionálního fotogrammetrického zaměření a vlastního navýšení mostu o 25 cm, byla nutná celková restaurace, včetně nahrazení některých kamenných prvků. K těmto účelům byly zajištěny žulové kopie z oblasti Panské Dubenky. Lokalita byla vybrána po pečlivém petrologickém zhodnocení vzorků ze čtyř rozličných míst.
Pro GEMA ART GROUP a.s. se jednalo o zcela specifickou zakázku z hlediska konstrukčních a technologických nároků prací. Most vedoucí ke žďárskému klášteru patří k významným architektonickým článkům barokních památek ve městě.

Číst dál...