Turecká věž, Nymburk

turecka vez hlavni foto

Adresa:
Turecká věž - vodárna, Na Přístavě 288 02 Nymburk
Typ prací:
Opravy prejzové střešní krytiny věže a věžičky
Restaurování kamenné lucerny
Restaurování korouhve ve tvaru komety 
Investor: Město Nymburk
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 11/2010 - 12/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FOTOGALERIE:
Turecká věž - stav před rekonstrukcí Střecha Turecké věže - po rekonstrukci Kometa - stav po restaurování

Jedná se o stavbu pocházející z konce 16. století. Věž ve tvaru nepravidelného sedmibokého hranolu ukončená drobnou kupolkou sloužila pro místní jako zásobárna vody. Restaurátorské práce na Turecké věži v Nymburce pod vedením GEMA ART GROUP a.s. probíhaly v období od července do října 2010.

Renovace se týkaly kamenné lucerny, měděné korouhve ve tvaru komety a prejzové střešní krytiny věže. Kamenný povrch se v průběhu restaurování očistil za užití regulované vodní páry a konsolidoval přípravkem na bázi esterů kyseliny křemičité. V případě narušení povrchu bylo přistoupeno k tmelení za použití umělého kamene. Na závěr se provedla hydrofobizace. Při obnovách měděné korouhve se postupovalo dle původních nalezených fragmentů – povrch komety tak byl během prací pokryt 24-karátovým plátovým zlatem. Veškeré práce byly ukončeny 31. října 2010.