Gočárovy domky v Zoologické zahradě hlavního města Prahy, Praha - Trója

gocary hlavni foto

Adresa: Zoologická zahrada hl. města Prahy, U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7
Typ prací:
Restaurátorský průzkum
Kompletní rekonstrukce domků č. 18 a 19
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Zoologická zahrada hl. města Prahy
Realizace: 04/-12/2010

 

 

 FOTOGALERIE:

Celkový pohled na Gočárův domek po rekonstrukci Interiér zrekonstruovaného domku - restaurace Štít Gočárova domku před restaurováním Štít Gočárova domku po restaurování Průběh rekonstrukce Gočárova domku v areálu zoo Detail malovaného terče na exteriéru

  • Historie místa
  • Restaurátorské práce
  • Další info

Dva roubené domky č. 18 a č. 19 jsou unikátní ukázkou architektury, v níž se snoubí styl Art deco s národními prvky tehdy vzniklého Československa - tzv. český dekorativismus. Domky proto nesou barvy trikolóry: červenou, modrou a bílou. Stavitel Gočár domky původně navrhl pro Státní letiště v Praze – Kbelích. Zde jeden z domků sloužil jako restaurace a odletová hala pro pasažéry, druhá roubenka se využívala jako sklad a obydlí tamního dílovedoucího. Během 60. let 20. století, po přetvoření občanského letiště na vojenské, se uvažovalo o jejich demolici. Tehdy zasáhl ředitel zoo prof. Zdeněk Veselovský, který nechal domky převést právě do pražské Tróje. Domky se zde po dlouhá léta využívaly jako sklady, bydliště místního zahradníka apod. Zlom nastává v srpnu 2002, kdy zoologickou zahradu zasáhla ničivá povodeň. Gočárovy domky poté několik let chátraly.
Vzhledem k výjimečnosti architektury se uvažovalo o přenesení domků na Klárov nebo pod Petřín, kde by se využily jako kavárna a muzeum Josefa Gočára. Nakonec se rozhodlo o přenesení domků mimo záplavovou zónu v rámci areálu zoologické zahrady. Projekt byl výrazně financován z Evropského fondu pro místní rozvoj. Slavnostní otevření se konalo 26. března 2011 u příležitosti zahájení 80. jubilejní sezony pražské zoo.

Zdroj:
LUKEŠ, Zdeněk. Josef Gočár. Praha: Titanic, 2010. 450 s.
ŠVEC, Petr. Zoo začne křísit zničené Gočárovy domky. Oprava bude stát 30 milionů[online]Vystaveno 5.1. 2010[cit. 2011-04-04-]. < http://bydleni.idnes.cz/zoo-zacne-krisit-znicene-gocarovy-domky-oprava-bude-stat-30-milionu-1dr-/architektura.aspx?c=A100104_130838_architektura_web >

Restaurátorské práce se převážně týkaly dochovaných dřevěných prvků, tedy sloupů a dekorativních terčů. Před započetím prací a samotné demontáži se provedla detailní fotodokumentace. Domky byly odborně demontovány, aby byly přesunuty do horní části zoologické zahrady, vedle výběhu tygrů sibiřských - mimo záplavovou zónu.
Dřevní hmota byla shledána v celkově špatném stavu. Prkna byla zteřelá, zvlákněná a mechanicky poškozená. Okraje prken byly uhnilé, proto se přistoupilo k jejich odřezání a zhotovení kopií. Některé části bylo nutné nahradit zcela. Povrch byl očištěn od novějších tmavě hnědých nátěrů pomocí kotoučových vibračních brusek. Zachované dřevo se ošetřilo fungicidními a insekticidními prostředky. Vrchní barevný nátěr byl zvolen v červené, modré a bílé kombinaci, dle původních vzorů, které navrhl architekt Josef Gočár. Dle některých dochovaných nákresů měly mít domky na svrchní části okenní šambrány nátěr zelené barvy. Průzkum barevnosti však tuto skutečnost nepotvrdil, proto se zelená barva během restaurování neaplikovala.

Restaurátorský průzkum:
Restaurátorský průzkum byl zaměřen zejména na zjištění původní barevnosti Gočárových domků. Původních prvků se z doby vzniku příliš nedochovalo.
Na domku č. 18 nebyly žádné z původních zdobných prvků, u domku č. 19 se jednalo o podpěrný válcovitý sloup na verandě a o tři zdobné terče exteriéru. Zdobné prvky se původně nacházely i kolem oken.
Detailnímu průzkumu barevnosti tak restaurátoři podrobili dekorativní terče a sloup. Po odstranění tmavě hnědého nátěru ze 70. let 20. století se na terčích objevily drobné fragmenty původní červené a modré barvy, které působením povětrnostních vlivů zoxidovaly. Na patce sloupu byly zjištěny zbytky červeného, na dříku zbytky modrého původního nátěru. Originální barvy se dochovaly zejména ve spárách. Původní dřevní hmota byla pravděpodobně natřena základovou barvou, na níž se poté nanesl červený a modrý nátěr.
Dle prvorepublikových plánů měly být domky natřené také barvou zelenou. Ten se však na žádném ze zkoumaných původních prvků nepotvrdil, proto se zvolila kombinace modré a červené.

Restaurování dochovaných prvků - sloup:
Sloup byl demontován, nepůvodní nátěr se odstranil pomocí škrabek. Výrazné praskliny a nerovnosti mezi jednotlivými fošnami se vysadily švartnami příslušného tvaru. Dřevo se ošetřilo insekticidním a fungicidním prostředkem. Povrch se poté natřel příslušnými nátěrovými hmotami a alkydovými pryskyřicemi.

Restaurování dochovaných prvků – dekorativní terče:
Povrch dřeva se mechanicky obrousil za užití brusných papírů, houbiček a ocelové vlny. Následovalo ošetření fungicidy a insekticidy. Poté se přistoupilo k napuštění terčů syntetickými nátěrovými hmotami a alkydovými pryskyřicemi.

Pohled na Gočárův domek před rekonstrukcí Poničená střecha Gočárova domku Dekorativní terč na exteriéru domku před restaurátorským zásahem Pokládání základů nově rekonstruovaného domku Průběh rekonstrukce domků - montáž Průběh rekonstrukce domků - montáž Průběh rekonstrukce domků - montáž Průběh rekonstrukce domků - montáž Okno domku - stav před restaurováním Okno s dekorativními prvky - stav po restaurování Okno s dekorativními prvky - stav po restaurování Detail dřevěného sloupu před restaurováním Dřevěný sloup - průběh lakování Detail dřevěného sloupu po restaurátorském zásahu Schodiště v interiéru jednoho z domků - stav před rekonstrukcí Schodiště v interiéru jednoho z domků - stav po rekonstrukci Interiér domku před rekonstrukcí Interiér domku po rekonstrukci - restaurace

Gočárovy domky se nachází v areálu Zoologické zahrady hl. města Prahy, v rámci prohlídky je možné zavítat do domků, v nichž funguje restaurace.

Otevírací doba pražské zoo:
Duben, květen, září, říjen:  9:00 - 18:00
Červen, červenec, srpen 9:00 - 19:00
Březen 9:00 - 17:00
Listopad, prosinec, leden, únor 9:00 - 16:00

Vstupné: 200 Kč dospělí, děti, studenti 150 Kč, důchodci nad 70 let 1 Kč