Kostel sv. Bartoloměje, Kolín

Cílem projektu byla obnova významné gotické památky České republiky - kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, který je od roku 1995 vedený jako Národní kulturní památka. Pro společnost GEMA ART GROUP a.s. se jednalo o jednu ze stěžejních zakázek daného období – práce zahrnovaly restaurování vnějšího pláště (fasáda, opěrné pilíře, zdobné kamenné prvky), vitráží, dveří, dlažby a části interiéru. Důležitou součástí prací bylo kompletní restaurování souboru tří barokních oltářů. Obnova se týkala oltářní architektury, sochařské výzdoby i obrazů. Rozsáhlé restaurátorské práce probíhaly v několika různých etapách celkem pět let. Zakončeny byly v březnu 2010.

Číst dál...

Bastion sv. Václava (bastion XIV), Praha

Barokní opevnění Prahy z let 1653 až 1727 patří k největším stavebním počinům na území města. Vzhledem k vysoké finanční zátěži trvala výstavba fortifikace dlouhých 74 let. Průtahy měly za následek nemodernost systému, který během válečného obléhání selhal. Z rozhodnutí císaře Františka Josefa I. byl fortifikační systém během druhé poloviny 19. století postupně bourán. Do dnešních dnů se dochovaly pouze některé části z tehdejších bastionů a citadela na Vyšehradě.
Realizace se týkala bastionu sv. Václava (č. XIV). Předmětem prací, které zprostředkovala společnost GEMA ART GROUP a.s., byly specializované průzkumy orientované na složení stavebního materiálu a zjištění míry salinity zdiva, která by památku dále narušovala. Na základě výsledků odborníci vypracovali restaurátorský záměr.

Číst dál...

Sala terrena Na Popelce, Praha - Smíchov

GEMA ART GROUP a.s. se výrazně podílela na záchraně kulturní památky Saly Terreny Na Popelce v Praze z poloviny 18. století, která se nacházela ve značně havarijním stavu. Cílem rekonstrukce byla obnova někdejší podoby této drobné příměstské barokní stavby.

Číst dál...

Turecká věž, Nymburk

Jedná se o stavbu pocházející z konce 16. století. Věž ve tvaru nepravidelného sedmibokého hranolu ukončená drobnou kupolkou sloužila pro místní jako zásobárna vody. Restaurátorské práce na Turecké věži v Nymburce pod vedením GEMA ART GROUP a.s. probíhaly v období od července do října 2010.

Číst dál...

Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Úterý na Plzeňsku

Historické jádro městečka Úterý na Plzeňsku bylo právem vyhlášeno Městskou památkovou zónou. Na návrší nad náměstím se nachází barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele, který byl postaven dle návrhů Kryštofa Dientzenhofera a vysvěcený roku 1698. Rozsáhlejší rekonstrukce exteriéru byly provedeny již v devadesátých letech 20. století. Stav památky v roce 2010 však nebyl uspokojivý. Kostel vykazoval značné statické poruchy, které se projevovaly viditelnými trhlinami v interiéru stavby. GEMA ART GROUP a.s. zabezpečovala odborné zajištění statiky, čímž se podařilo zachránit unikátní památku do budoucna. Práce byly ukončeny k 15. prosinci 2010.

Číst dál...

Staré děkanství, Nymburk

Kulturní památka Staré děkanství na Kostelním náměstí v Nymburku pochází z poloviny 17. století. Součástí objektu je cihelná hradební věž, tzv. Kaplanka, jejíž vznik se datuje do 13. století. Poloroubený dům vznikl na místě hospodářských přístavků původního děkanství, které bylo kompletně zničeno v roce 1631 během vpádu saského vojska za třicetileté války.

Číst dál...