Kurz restaurování a konzervace papíru pro Svatyni imáma Hussaina, Karbala, Irák

Na základě zkušeností a dlouholeté realizace restaurátorských projektů v Iráku připravila a zajistila GEMA ART GROUP a.s. výukový kurz restaurování a konzervování papíru pro tým specialist z restaurátorského pracoviště a laboratoře náležející Svatyni imáma Hussaina ve městě Karbala v Iráku.

Číst dál...

Dům v ulici U Bulhara 5/1655, Praha

Práce probíhaly ve druhé polovině roku 2011. Jednalo se o jednu z řad zakázek menšího rozsahu, které společnost GEMA ART GROUP a.s. realizovala v centru Prahy. Restaurování zahrnovalo zejména obnovu štuků, nástěnné malby a kamenných schodů v hlavním vstupu do domu.

Číst dál...

Dům č.p. 8/773 v Minské ulici, Praha - Vršovice

Stavební práce probíhaly v Minské ulici v centru pražské části Vršovice. Úpravy prováděné společností GEMA ART GROUP a.s. zahrnovaly práce na vnější části budovy, současně bylo řešeno zateplení.

Číst dál...

Klementinum, Praha - Staré Město

Barokní komplex Klementina, sídla Národní knihovny ČR, prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí a revitalizací probíhající od března 2010 do roku 2016. Národní kulturní památka je svou rozlohou 2 ha po Pražském hradu druhým největším historickým areálem v Praze. Společnost GEMA ART GROUP a.s. v tomto projektu figurovala jako subdodavatel restaurátorských prací, které probíhaly v prostorách Zrcadlové kaple a v Barokním knihovním sále. Místnosti vystavěné ve dvacátých letech 18. století patří mezi nejkrásnější části celého Klementina realizované pravděpodobně barokními architekty K. I. Dientzenhoferem nebo F. M. Kaňkou. Bohatá štukatura, cenná nástěnná malba s náboženskými motivy i obložení z umělého mramoru, které je členěno dvojicemi pilastrů a bohatě profilovanou římsou, láká k návštěvě místní komentované prohlídky řadu turistů.
GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala restaurování umělých mramorů a kovových prvků. Ačkoliv se jednalo o zakázku menšího rozsahu, vzhledem k historicko-umělecké hodnotě i celkovému významu několikaleté revitalizace budovy Národní knihovny ČR, se jedná o jednu z nejdůležitějších zakázek daného období.

Číst dál...

Budova Českého rozhlasu, Praha - Vinohrady

Budova Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze je řazena mezi významné ukázky moderní architektury dvacátých let 20. století. Objekt vystavěný k účelům rozhlasového vysílání slouží svému původnímu záměru dodnes.
V roce 2007 byla započata dosud největší rekonstrukce komplexu. Společnost GEMA ART GROUP a.s. se podílela na restaurování umělecky cenných kovových prvků. Nejrozsáhlejší část zakázky tvořilo restaurování keramického obkladu na fasádě. Jedná se o funkcionalistickou část budovy přistavěnou k objektu dle plánů Karla Tausenau roku 1940. Veškeré práce byly ukončeny k 31. březnu 2011.

Číst dál...

Malá a Velká fontána, Jílové u Děčína

V rámci projektu Revitalizace a regenerace města Jílové bylo podniknuto několik kroků ke zlepšení kulturní, estetické a společenské úrovně města. 

Číst dál...

Fontány v areálu hradeb, Hradec Králové

Dvouletá rekonstrukce jižních teras nacházející se v prostorách původního středověkého městského opevnění byla dokončena na podzim 2011. Obnovy byly součástí integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové.

Číst dál...

Novogotická hrobka F.V. Pštrosse, Olšanské hřbitovy, Praha - Žižkov - Vinohrady

 Olšanské hřbitovy jsou největším pohřebištěm v České republice. Není tedy divu, že se mohou pyšnit řadou ukázek funerálního umění od předních sochařů a malířů. Jednou z výsnamných památek ve stylu novogotiky je též kaplová hrobka s ostatky pražského primátora Františka Váslava Pštrosse pocházející z druhé poloviny 19. století. Práce zahrnovaly restaurování vybraných kamenných prvků a částí střechy stavby.

Číst dál...

Kostel Panny Marie Na Náměti, Kutná Hora

Cílem projektu je záchrana exteriéru věže kostela Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře. Restaurátorské práce probíhající více než dva roky pod vedením GEMA ART GROUP a.s. byly rozděleny do několika etap. V současné době byla ukončena poslední započatá etapa. Obnovy se tak prozatím dočkal kamenný plášť i kamenné reliéfy na západním průčelí, které se nacházely v havarijním stavu. Restaurátorský zásah se v tomto případě stal nutností pro další existenci těchto plastik. Technicky náročným úsek prací zahrnoval obnovy čtyř téměř dvoumetrových ciferníků a bronzových gongů u kostelních hodin, které musely být z věže demontovány a převezeny do ateliéru. Jako nefunkční se jevily okenice u oken věže, které vykazovaly porouchané táhlové mechanismy, také značná část lamel chyběla nebo se nacházela v silně zchátralém stavu. Všechny zmíněné nedostatky byly odstraněny. Další část restaurování bude probíhat během roku 2011. Předpokládané ukončení veškerých prací se datuje k 31. říjnu 2011.

Číst dál...