Fontány v areálu hradeb, Hradec Králové

 hradec

Adresa: Jižní terasy nad Komenského ulicí, 500 03 Hradec Králové 
Typ prací:
Sochařské práce 
Zhotovitel: ak. mal. Tomáš Rafl (GEMA ART GROUP a.s.)
Investor: Město Hradec Králové
Realizace: 2009 - 2011

 

 

Dvouletá rekonstrukce jižních teras nacházející se v prostorách původního středověkého městského opevnění byla dokončena na podzim 2011. Obnovy byly součástí integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové.

Před nákladnou rekonstrukcí, která byla významně financována z fondů Evropské unie, byl proveden rozsáhlý archeologický průzkum. Archeologové odhalili fragmenty starší zástavby, včetně barokní. Právě z původní barokní architektury vycházel akademický malíř Tomáš Rafl, autor čtyř fontán, které byly do nově zrekonstruovaných jižních teras instalovány. V místě trojice fontán se nacházel systém barokních schodišť, z jejichž dispozice autor vycházel. Čtvrtá fontána umístěná na opačné straně je inspirována archeologickými výzkumy, které v místech potvrdily barokní koryto. Veřejnosti byl kaskádovitý park, lákající místní k procházkám a odpočinku, slavnostně otevřen 27. října 2011.

 FOTOGALERIE:
Průběh prací v ateliéru Průběh prací v ateliéru Průběh prací v ateliéru Detail plastiky z fontány od Tomáše Rafla v areálu městských hradeb Detail plastiky fontány od Tomáše Rafla v areálu městských hradeb Detail plastiky fontány od Tomáše Rafla v areálu městských hradeb Jedna z fontán v areálu městských hradeb Jedna z fontán v areálu městských hradeb Celkový pohled na fontánu s korytem Detail koryta fontány zhotovené na základě barokních nálezů Fontána s korytem vyhotovená na základě barokních nálezů Fontána s korytem vyhotovená na základě barokních nálezů Jedna z fontán v areálu městských hradeb Návrh plastiky fontány od Tomáše Rafla Detail plastiky fontány od Tomáše Rafla v areálu městských hradeb Jedna z fontán v areálu městských hradeb Detail plastiky fontány od Tomáše Rafla v areálu městských hradeb Jedna z fontán v areálu městských hradeb Fontána v rozpracovaném stavu Sochařský prvek jedné z fontán Průběh sochařských prací na fontánách v areálu hradeb Průběh sochařských prací na fontánách v areálu hradeb Jedna z fontán v areálu městských hradeb Jedna z fontán v areálu městských hradeb