Dům č.p. 8/773 v Minské ulici, Praha - Vršovice

 minska ulice

Adresa: Minská ulice 8/773, Praha 10 - Vršovice
Typ prací:
Oprava fasády
Výměna oken
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Investor: Městská část Praha 10
Realizace: 09-11/2011

 

 

Historie místa:
Minská ulice se nachází v centru pražské části Vršovice. První písemné zmínky pochází ze zakládající listiny Vyšehradské kapituly z roku 1088. Název osady je pravděpodobně odvozen buď od „vršité osady" či od „rybářské vrše" – tedy typu rybářské sítě. Dle místa se jmenoval taktéž významný raně středověký šlechtický rod Vršovců, který byl v roce 1108 vyvražděn Přemyslovci.
Ve středověku bylo místo známě hojným pěstováním chmele a zejména vinné révy. Pro Vršovice se tak v dobách vlády Karla IV. (1346 - 1378) vžil název „viniční údolí". Ves byla povýšena na městys v roce 1885, o necelých dvacet let později byly Vršovice uznány městem a od roku 1922 jsou součástí Velké Prahy.
Dnešní Minská ulice se zástavbou domů pocházejících z první poloviny 20. století se nachází v bezprostřední blízkosti Čechova náměstí. Zde se nachází jedinečná ukázka funkcionalistické sakrální architektury – kostel sv. Václava od architekta Josefa Gočára, který byl vystavěný v letech 1929 až 1930.

Restaurátorské práce:
Práce se týkaly exteriéru obytného domu v Minské ulici. Práce probíhaly v několika etapách. Na počátku byla vyměřena všechna okna pro zhotovení nových a vhodných kopií. Výroba oken trvala od září do října, samotné osazování zpět probíhalo v listopadu 2011. Úprava nové fasády probíhala od konce září do poloviny listopadu, svrchní vrstva fasády byla zvolena ve žlutém odstínu. GEMA ART GROUP a.s. současně zajišťovala též zateplení fasády ze dvora a zámečnické práce. Veškeré zásahy byly ukončeny k 18. listopadu 2011.