Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

Cílem projektu byla záchrana a zachování gotické památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Společnost GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala po více než devět let restaurátorské, výtvarné, umělecko-řemeslné a stavební práce na profesionální úrovni. Společnost se tak podílela na všech pěti stavebních etapách probíhajících v letech 2003 až 2012. Pro GEMA ART GROUP a.s. se jednalo o vůbec nejprestižnějš zakázku, jak z hlediska rozsáhlosti a nároků na odbornost, tak i z hlediska vysokého kulturně historického významu památky.

Číst dál...

Michnův letohrádek (Vila Amerika), Praha - Nové Město

Vila Amerika nebo též Michnův letohrádek představuje jednu z prvních ukázek barokní architektury v Praze, kterou realizoval věhlasný stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer. Místo, kde byla nová stavba uskutečněna, patřilo rodině Hrnečků, která zde měla malou vinici s drobným stavením. Tato lokalita na Novém Městě byla v roce 1715 odkoupena jedním z nejmocnějších mužů v Praze – hrabětem Janem Václavem Michnou z Vacínova.

Číst dál...

Zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou

Zámek Ohrada, který leží pouhé 2 km od obce Hluboká nad Vltavou, byl vystavěn v letech 1708 až 1713 na popud tehdejšího majitele místního panství Adama Františka Schwarzenberga. Ke stavbě jej vedly zejména dva důvody: parforsní hony a s nimi spojené lovecké slavnosti. Zámek byl vystavěn dle projektu Pavla Ignáce Bayera, barokního architekta, který se podílel na stavebních úpravách nedalekého zámku Hluboká. 

Číst dál...

Obecní dům, Praha - Staré Město

Obecní dům v Praze, společné dílo významných architektů a umělců přelomu 19. a 20. století, patří k nejkrásnějším ukázkám secese na našem území. Také samotné místo v historickém jádru české metropole v sobě skrývá bohatou historii. V oblasti dnešního Obecního domu a hotelu Kings Court stával od roku 1380 královský palác, který se stal centrem panovnické moci. Lokalitu si zvolil král Václav IV. (1378-1419), kterému nevyhovovalo prostředí Pražského hradu. Královský dvůr si jako sídlo oblíbili i další vládci: mladší bratr zakladatele Zikmund Lucemburský a Jiří z Poděbrad. Až za vlády polské dynastie Jagellonců (1471-1526) se centrum panovnické moci přesunulo zpět na Hrad. 

Číst dál...

Budova Mateřské školy v Revoluční ulici, Praha - Staré Město

Budova se nachází v Revoluční ulici, která je součástí historického centra Prahy. Ulice nesla původně název Na Příkopě, který odkazoval na středověkou minulost místa. Původně zde vedly městské hradby s příkopem, které oddělovaly Staré a Nové Město. Místo, kde dnes sídlí mateřská škola, bylo  za hradbami města. 

Číst dál...

Zahradní zeď areálu "Umělecko-průmyslového musea", Praha - Staré Město

Zakázka menšího charakteru se týkala odborné demontáže původní zahradní zdi z roku 1940 v areálu "Umělecko-průmyslového musea v Praze". Zahradní zeď byla navržena významnými dobovými architekty – Ladislavem Machoněm a jeho manželkou Augustou Müllerovou-Machoňovou. Zahrada muzea, navržená jako prezentace českého stavitelství v letech 1900 až 1940, u příležitosti výstavy Za novou architekturu, patří k ojedinělým projektům své doby.
Vzhledem k havarijnímu stavu a částečnému zřícení, bylo nutné provést odbornou demontáž, během níž byl proveden popis jednotlivých cihel, aby mohla být v rámci celkové revitalizace zahrady opětovně postavena z původních materiálů.

Číst dál...

Usedlost Sklenářka, Praha - Trója

Usedlost Sklenářka vystavěná uprostřed viničních svahů dnešní pražské čtvrti Trója na sebe upozorní již z dálky. Snad právě kvůli své pozici získala památka lidový název "Katovna" či "Katův dům." Stavba je již od počátku devadesátých let 20. století majetkem Zoologické zahrady hlavního města Prahy. Vzhledem ke špatnému stavu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu. V červenci 2011 byla jako hlavní dodavatel stavebních a restaurátorských prací vybrána společnost GEMA ART GROUP. Odborné zásahy probíhaly od poloviny srpna 2011, ukončení prací se uskutečnilo 30. června 2012.

Číst dál...

Veletržní palác, Praha - Holešovice

Jedna z nejstarších a zároveň největších funkcionalistických staveb v Praze se dočkala úpravy vstupních prostor. Národní kulturní památka vystavěná v letech 1925 až 1929 byla vystavěna na pozemcích továrny Melichar-Umrath. Veletržní palác, původně nazývaný Palác vzorkových veletrhů, měl představovat centrum tehdejších československých veletržních aktivit, kultury a zábavy (v prostorách měl být postaven biograf, kavárny,restaurace).

Číst dál...

Brandejsův statek, Praha - Suchdol

Brandejsův statek nebo též Suchdolský zámeček patří k dominantám městské části Praha- Suchdol. Původ sahá pravděpodobně až k polovině 10. století, kdy se na místě dnešního statku nacházel panský dvorec. První písemná zmínka pochází z roku 1045, dvorec tvořil opevněný bod pro knížete na stezce mezi hradištěm Přemyslovců na Levém Hradci a nově budovaným sídlem na vrchu Žiži, kde se dnes nachází Pražský hrad.

Číst dál...

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Praha - Nové Město

Další z dílčích zakázek společnosti GEMA ART GROUP a.s. se týkala pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Místo oplývá bohatou historií již od raného středověku. Tehdy zde nechal kníže Bořivoj I. kolem roku 883 postavit kostel zasvěcený sv. Metodějovi, který jej na velkomoravském Velehradě pokřtil společně s jeho chotí, kněžnou Ludmilou.

Číst dál...