Usedlost Sklenářka, Praha - Trója

 sklenarka

Adresa:
Pod Hrachovkou 6, 171 00 Praha 7 
Typ prací:
Stavební práce
Restaurování malovaných dřevěných trámů
Nová elektroinstalace
Investor:
Zoologická zahrada hlavního města Prahy
Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a. s.

Realizace:
08/2011-06/2012 

 

 FOTOGALERIE:
Celkový pohled na památku Celkový pohled na památku Celkový pohled na usedlost Sklenářku i s okolím Celkový pohled na usedlost Sklenářku i s okolím Celkový pohled na památku Exteriér usedlosti Sklenářka Detail střešní krytiny Detail střešní krytiny Přístavba k usedlosti Sklenářka Malovaný trámový strop v interiéru Malovaný tramový strop v interiéru Trámy v interiéru usedlosti

Usedlost Sklenářka vystavěná uprostřed viničních svahů dnešní pražské čtvrti Trója na sebe upozorní již z dálky. Snad právě kvůli své pozici získala památka lidový název "Katovna" či "Katův dům." Stavba je již od počátku devadesátých let 20. století majetkem Zoologické zahrady hlavního města Prahy. Vzhledem ke špatnému stavu bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu. V červenci 2011 byla jako hlavní dodavatel stavebních a restaurátorských prací vybrána společnost GEMA ART GROUP. Odborné zásahy probíhaly od poloviny srpna 2011, ukončení prací se uskutečnilo 30. června 2012.

 Sklenářka byla postavena kolem poloviny 17. století, fungoval tady vinný lis. Někteří odborníci se domnívají, že zde mohl existovat i větrný mlýn. V okolí Sklenářky se vinice nacházely zřejmě již od vlády Václava II. (1283-1305), písemné zmínky jsou doloženy z roku 1358, tedy z dob Karla IV. Svahy nesou již tradičně název vinice sv. Kláry a patří do dnešních dnů k největším pražským vinicím. Samotný objekt Sklenářky byl vystavěn jako jakási věžovitá stavba s valbovou střechou, základy tak může mít i z období středověku, kdy zde pravděpodobně fungovala jakási předsunutá hlídka v obranném systému Prahy. Pro svoji polohu a romantickou atmosféru se venkovská usedlost objevuje ve filmu Psohlavci od Svatopluka Innemana natočeného v roce 1931. V květnu 1958 byla Sklenářka zapsána na seznam státem chráněných památek.

Celková rekonstrukce zahrnovala zejména zemní práce, zpevnění stavby, opravy vnitřních omítek a štuků, tepelnou izolaci střech, úpravy podlahy, zámečnické konstrukce, montáže obkladů či novou elektroinstalaci. Odborné restaurátorské práce se týkaly zejména obnovy původních malovaných dřevěných trámů a podhledů. Po kompletní renovaci je objekt využíván k ubytování významných hostů Zoologické zahrady hl. města Prahy.