Zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou

 kopie - 3

Adresa:
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou 373 41
Typ prací: Dílčí stavební práce

Restaurátorské práce

Investor:

Národní zemědělské muzeum v Praze

Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 04-09/2012

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na památku Lovecký zámek Ohrada Průčelí zámku Ohrada

Zámek Ohrada, který leží pouhé 2 km od obce Hluboká nad Vltavou, byl vystavěn v letech 1708 až 1713 na popud tehdejšího majitele místního panství Adama Františka Schwarzenberga. Ke stavbě jej vedly zejména dva důvody: parforsní hony a s nimi spojené lovecké slavnosti. Zámek byl vystavěn dle projektu Pavla Ignáce Bayera, barokního architekta, který se podílel na stavebních úpravách nedalekého zámku Hluboká.

Jako první bylo vystavěno západní křídlo, kde byla vytvořena zbrojnice, následovala jižní a severní část, kde se nacházela maštal a kotce pro psy. Obyvatelné reprezentativní křídlo pro lovecké bály a slavnosti byly vystavěny až v poslední etapě realizace. Na výzdobě se podíleli věhlasní umělci své doby jako štukatér Franz Carobbio či vídeňský malíř Georg Werle. Jeho nástropní malba řecké bohyně lovu Artemis v hlavním sále patří k vrcholným ukázkám barokního výtvarného umění zdejšího zámku.
V roce 1732 zemřel nešťastnou náhodou zakladatel zámku Adam František Schwarzenberg, který byl smrtelně zraněn během lovu samotným císařem Karlem VI. Stavba byla i nadále využívána ke původnímu účelu. Ke změnám dochází za působení Jana Adolfa II., jenž zde v roce 1842 založil druhé nejstarší muzeum v Čechách. Muzeum vystavovalo řadu loveckých zbraní i vycpanin zvířat. V roce 1939 byla u zámku zřízena i malá zoologická zahrada s ukázkou středoevropské fauny, která existuje dodnes.
Zámek rod Schwarzenbergů ztratil ve čtyřicátých letech 20. století, kdy byl zabrán německými okupačními úřady. Podobná situace se opakovala za třetí republiky (1945 - 1948). Tehdy došlo k záboru majetku Schwarzenbergů státem na základě zákona Lex Schwarzenberg z roku 1947. Tento počin státu byl velmi zavádějící. Na rozdíl od jiných šlechtických rodů, Schwarzenbergové nikdy s nacisty nespolupracovali, naopak – finančně podporovali exilovou vládu Edvarda Beneše a aktivně se podíleli na domácím odboji. Odůvodněním pro vydání zákona byla velikost panství a německý původ rodu, pravou příčinou byly ideologické pohnutky komunistické strany a přípravy na zřízení JZD.
Od roku 1949 byl zámek Ohrada ve správě Státních lesů. Ke změnám dochází v roce 1961, kdy byl zámek předán Československému zemědělskému muzeu (dnešní název Národní zemědělské muzeum). V prostorách zámku se nachází stálá expozice Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství. Současně se zde konají krátkodobé výstavy a vzdělávací programy pro děti. Místní muzeum též každoročně v červnu organizuje Národní myslivecké slavnosti.
Od dubna 2012 zde probíhaly některé dílčí stavební úpravy, které prováděla společnost GEMA ART GROUP a. s. Odborné práce zahrnovaly úpravu podkrovní části, tepelnou izolaci, bourací, zemní a truhlářské práce. Další činnosti se týkaly úpravy podlah a podlahových konstrukcí, obnovy omítek vnitřních stropů a izolace proti vodě. Zakázka byla definitivně ukončena k 1. září 2012.