Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Praha - Nové Město

 cyril metodej

Adresa:
Pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje, Resslova 307/ 9a, 120 00 Praha 2
Typ prací:
Oprava stěn
Výmalba stěn
Investor:
Magistrát hl. města Prahy
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
05-06/2012

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje v Resslově ulici Celkový pohled na pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje v Resslově ulici Pohled na kostel Cyrila a Metoděje - z Resslovy ulice Hlavní vstup do kostela Vstup do krypty kostela - Národního památníku hrdinů Heydrichiády Pamětní deska hrdinů atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha

 Další z dílčích zakázek společnosti GEMA ART GROUP a. s. se týkala pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Místo oplývá bohatou historií již od raného středověku. Tehdy zde nechal kníže Bořivoj I. kolem roku 883 postavit kostel zasvěcený sv. Metodějovi, který jej na velkomoravském Velehradě pokřtil společně s jeho chotí, kněžnou Ludmilou.

Za husitských válek v 15. století byl kostel poničen natolik, že se již nepočítalo s jeho obnovou. V letech 1730 až 1740 byl na místě původního chrámu vystavěn římskokatolický kostel zasvěcený sv. Karlu Boromejskému. Počátky výstavby jsou spjaty s architektem Pavlem Ignácem Bayerem, na jehož dílo navázali od roku 1733 Kristián Spannbruker a Kilián Ignác Dientzenhofer. Kostel byl za několik desítek let zrušen v rámci reforem Josefa II. Od roku 1785 zde existovala kasárna a vojenské skladiště.
Česká pravoslavná církev získává prostory roku 1933, zásluhu na tom má zejména biskup Gorazd (vlastním jménem Matěj Pavlík). Kostel sv. Cyrila a Metoděje patří k místům, která se významným způsobem zapsala do dějin druhé světové války. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 se v kryptě kostela skrývala dvojice parašutistů – Josef Gabčík a Jan Kubiš, která atentát provedla. Kromě nich se zde ukrývala další pětka parašutistů-odbojářů, která při celé akci pomáhala – tedy Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Sedm mužů bylo podporováno zdejším kaplanem Vladimírem Petřkem, farářem Václavem Čiklem a záštitu nade všemi měl právě biskup Gorazd.
Parašutisté byli německou okupační mocí odhaleni až 18. června 1942 na základě udání svého spolupracovníka – parašutisty Karla Čurdy, který sdělil veškeré informace týkající se atentátu na hlavní úřadovně německé tajné policie (gestapa) v Petschkově paláci. Na operaci k dopadení parašutistů se podílelo celkem 700 německých vojáků. Odbojáři se však statečně bránili několik hodin, nikdo z nich nebyl dopaden živý, jak si Němci přáli. Během operace byl kostel značně poničen střelami. Krom samotných parašutistů byli krátce poté v kobyliské střelnici popraveni nebo posláni do koncentračního tábora Mauthausen i ti, kteří jim pomáhali.
Po skončení druhé světové války tak bylo nutné provést rozsáhlou rekonstrukci. Opravy byly ukončeny 5. července 1947 slavnostním vysvěcením kostela. Na paměť hrdinů byla na kostele dne 28. října 1947 odhalena bronzová deska s plastikami parašutistů. Upomínkou na událost je každoroční pietní bohoslužba konaná právě 18. června.
V roce 1995 byl pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje vyhlášen Památníkem hrdinů heydrichiády. Památník je možné navštívit a prohlédnout si interiér kostela, vlastní pietní místo – kryptu i stálou expozici v hale.
V průběhu května a června 2012 společnost GEMA ART GROUP a.s. realizovala udržovací práce v interiéru, které se týkaly dílčí opravy stěn a jejich výmalby. Práce byly ukončeny k 16. červnu 2012.