Brandejsův statek, Praha - Suchdol

 brandejs

Adresa:
Brandejsův statek, Dvorská ul.1/3, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Typ prací:
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
Vypracování dokumentace pro stavební povolení
Investor:
Hlavní město Praha
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace:
03/2010 – 03/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandejsův statek nebo též Suchdolský zámeček patřil v minulosti k dominantám městské části Praha-Suchdol. Jeho původ sahá pravděpodobně až k polovině 10. století, kdy se na místě dnešního statku nacházel panský dvorec. První písemná zmínka pochází z roku 1045. Dvorec tvořil opevněný bod pro knížete na stezce mezi hradištěm Přemyslovců na Levém Hradci a nově budovaným sídlem na vrchu Žiži, kde se dnes nachází Pražský hrad.

Na základech původního raně gotického dvorce tak byla později vystavěna renesanční tvrz, později upravena v barokním stylu. K poslední rozsáhlé klasicistní úpravě došlo v letech 1822 až 1824, kdy bylo nutné provést rekonstrukci po požáru. Na statku se také vařilo pivo, písemné zmínky jsou doloženy od roku 1648, kdy objekt vlastnil kancléř knížete Lichtenštejna – Jakub Roden z Hyrcenova. O 30 let později koupili statek s pivovarem benediktini z kláštera v Emauzích. Ke zrušení pivovaru došlo v roce 1866, důvodem byla údajná otrava jednoho z mnichů pivem ze sanytrové vody. Tehdy si statek od benediktinů pronajali Vilém a Marie Brandejsovi. K největšímu rozkvětu místa dochází za Alexandra Brandejse (1848 - 1901) – syna Viléma a Marie, horlivého mecenáše soudobého umění, vědy a kultury. Od sedmdesátých let 19. století zde vytváří jakési kulturní centrum, kde se scházeli přední malíři jako Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Jakub Schikaneder, sochař Josef Václav Myslbek, spisovatelé Julius Zeyer či Jaroslav Vrchlický a mnozí další. Mikoláš Aleš dokonce u Brandejsů v letech 1877 až 1879 přebýval a právě zde se zrodila myšlenka na vytvoření jeho slavného cyklu Vlast.
Na počátku 20. století statek často střídá své správce, až ve třicátých letech objekt získává Občanská záložna v Poděbradech. Brandejsův statek též proslavil český seriál Byli jednou dva písaři, který se zde natáčel v roce 1972. Od konce šedesátých let je Brandejsův statek ve správě České zemědělské univerzity. Univerzita statek využívá pro chov koní.
Část památky je v havarijním stavu, nutnost rekonstrukce je tak zcela nevyhnutelná. GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala v letech 2010 - 2012 veškeré práce spojené s vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí, dále zpracovala dokumentaci pro stavební povolení. Práce zahrnovala provedení analýzy, zadání a zpracování podrobných průzkumů, a to včetně geologických, geodetických, dopravních, hydrologických a ekologických.