Budova Mateřské školy v Revoluční ulici, Praha - Staré Město

 ms revolucni

Adresa:
Mateřská škola, Revoluční 26/1247, 110 00 Praha
Typ prací:
Dílčí stavební práce
Restaurátorské práce
Investor:
Mateřská škola Revoluční
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.
Realizace: 2011 - 2012

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na fasádu před rekonstrukcí Detail oken - před restaurováním Římsa - stav před restaurováním Detail okna Balkon domu v Revoluční - stav před rekontrukcí Klenák - stav před rekonstrukcí Fasáda MŠ Revoluční - stav po rekonstrukci Celkový pohled na budovu Celkový pohled na budovu Celkový pohled na budovu - stav po rekonstrukci Okno s balkonem po rekonstrukci Poslední dokončovací práce na hlavním vstupu

 Budova se nachází v Revoluční ulici, která je součástí historického centra Prahy. Ulice nesla původně název Na Příkopě, který odkazoval na středověkou minulost místa. Původně zde vedly městské hradby s příkopem, které oddělovaly Staré a Nové Město. Místo, kde dnes sídlí mateřská škola, bylo ještě za hradbami města.

Název „Revoluční" tato ulice nese až od vzniku první Československé republiky, 28. října 1918. Dům vystavěný v neorenesančním stylu na konci 19. století slouží v současné době jako mateřská škola. Rekonstrukce školky byla rozdělena do několika fází. První etapa se týkala obnovy interiéru – vstupních prostor a schodiště v neorenesančním stylu, která proběhla již v minulých letech. GEMA ART GROUP a.s. zajišťovala rekonstrukci exteriéru zahrnující výměnu oken, rekonstrukci střechy a úpravu fasády. Restaurátorské práce se týkaly restaurování a obnovy uměleckých štuků a plastik, dále obnovy historicky cenných děl z kovů. Harmonogram prací byl uzpůsoben provozu mateřské školy. Od dubna 2012 probíhaly práce na fasádě domu, které byly ukončeny v polovině června 2012. Náročnější práce, které vyžadovaly omezení provozu, proběhly od 19. června 2012, kdy byla školka uzavřena. Definitivní ukončení restaurátorských a stavebních prací bylo naplánováno na 17. srpna 2012.