Veletržní palác, Praha - Holešovice

 vp9

Adresa:
Národní galerie Praha, Dukelských hrdinu 47, 170 00 Praha
Typ prací:
Oprava vstupních prostor
Investor:
Národní galerie Praha
Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a. s.
Realizace: 2012

 
FOTOGALERIE:
Celkový pohled na budovu galerie Celkový pohled na budovu galerie Celkový pohled na hlavní vstup Celkový pohled na hlavní vstup Celkový pohled na hlavní vstup Celkový pohled na hlavní vstup

 Jedna z nejstarších a zároveň největších funkcionalistických staveb v Praze se dočkala úpravy vstupních prostor. Národní kulturní památka realizovaná v letech 1925 až 1929 byla vystavěna na pozemcích továrny Melichar-Umrath. Veletržní palác, původně nazývaný Palác vzorkových veletrhů, měl představovat centrum tehdejších československých veletržních aktivit, kultury a zábavy (v prostorách měl být postaven biograf, kavárny, restaurace).

Na realizaci stavby byla vyhlášena architektonická soutěž. Komise nejlépe vyhodnotila návrhy architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla. Josef Fuchs patřil k nejlepším žákům Josipa Plečnika na Umělecko-průmyslové škole v Praze, zatímco Oldřich Tyl vystudoval pozemní stavitelství a architekturu na ČVUT u Josefa Schulze a po studiích založil stavební závod TEKTA. Komise zadala vypracování projektu oběma stavitelům, kteří měli své původní individuální návrhy zpracovat do jednoho výsledného plánu na výstavbu Paláce vzorkových veletrhů.
Společný projekt Fuchse a Tyla měl několik hlavních cílů. Palác měl mít velké výstavní plochy a rozlehlé exhibiční sály, konstruktivní systém měl určovat rytmus stavby, která měla být až monumentalizující. Základními akcenty byly: prostor, přehled, orientace a světlo. Tento návrh byl při pohledu na čtyřpodlažní palác bezesporu naplněn.
Svému účelu sloužil objekt až do zřízení Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945), tehdy nechvalně proslul jako shromaždiště židů do transportů směřujících do terezínského ghetta. Transporty byly vypravovány od listopadu 1941. Po druhé světové válce se palác opět využíval k veletrhům. Bylo tomu tak až do 14. srpna 1974, kdy stavbu zasáhl ničivý požár. Příčiny katastrofy nejsou dodnes přesně známy, bezprostředně po požáru se uvažovalo o úmyslném založení. Plameny poničily palác natolik, že z budovy zbyly pouze nosné části konstrukce. Vyhořelý palác nebyl dlouhou dobu využíván. Slavnostní otevření se konalo po náročné rekonstrukci dne 13. prosince 1995. Prostory získala Národní galerie pro výstavní účely. Zpočátku zde byly instalovány stálé expozice moderního umění 20. a 21. století. V roce 2000 se pak expozice rozrostla o umění 19. století. Prostory jsou zároveň využívány ke krátkodobým výstavám a dalším uměleckým aktivitám.
Od roku 2011 se uvažovalo o úpravě vstupních prostor do areálu Národní galerie. Dle návrhů se jednalo o přestavbu hlavního vstupu a současně o úpravu návštěvnického centra. Současný vstup byl již v minulosti kritizován pro svoji nepřehlednost a minimální využití potenciálu vstupních prostor. Nově pojatý vchod a vstupní vestibul by měl návštěvníky zaujmout na první pohled, díky výraznějšímu označení, lepšímu informačnímu systému i přímému vstupu k expozicím. Součástí přestavby byla též úprava prostoru šaten, v přízemí funguje galerijní experimentální kavárna.
Společnost získala zakázku v únoru 2012. V rámci oprav GEMA ART GROUP a. s. provedla vyčištění teracových podlah a soklů z umělého kamene, vyčištění žulového schodiště vstupu, bourací práce v prostoru šaten, provedení nové teracové podlahy v šatně, úpravy sociálního zařízení pro návštěvníky, demontáž stávající pokladny, montáž nových pultů recepce, úprava elektroinstalace. Veškeré práce byly ukončeny 15. března 2012.