The Open Rudolfinum project - next stage

 rudolfinum tabulka 12 2015

Address:
Alšovo nábřeží 79/12, 110 00, Praha
Description of work:
Construction work/ Restoration
Girdler and locksmith work
Painting work
Installation of electrical fittings
Investor:
Czech Philharmonic Orchestra
Contractor:
GEMA ART GROUP a.s.
Implementation: 2015 

 

GEMA ART GROUP a.s. continued with the next stage of the Open Rudolfinum project, which included a comprehensive reconstruction of the interiors of this Neo-Renaissance monument.
The works were partly done in the second half of 2014, when GEMA ART GROUP a.s. participated in the reconstruction of sanitary facilities, ventilation, and electrical fittings.

The complete reconstruction of the Ceremony Hall (Dvorana), Suk Hall and the Column Hall has been under way since the summer of 2015. In the Ceremony Hall, the stone flooring is being demolished and a new one is being laid down, wooden parquets are being renovated and installed, and electrical fittings are being renewed.
The Suk Hall was created as a chamber concert hall between 1940 and 1942 according to the design of Antonín Engel and Bohumír Kozák. Suk Hall will be completely reconstructed, including the improvement of the acoustics. GEMA ART GROUP workers are currently carrying out partial demolition works of the unsuitable inner walls, the reconstruction and sound insulation of the floor, peeling off the inner lime-based plasters and application of new ones, and girdler works concerning the brass bars in the lunettes. The restoration works concerned the rescue of historical lights and repairs of the pilasters shafts.
After the complete reconstruction, the Column Hall will serve as a Vienna-style coffee shop and a relaxing place to observe creative arts in the Rudolfinum gallery, and of course listen to music. At the moment, GEMA ART GROUP is installing new electrical fittings, renewing the plastering and stuccos, adjusting the wooden radiator covers, and performing locksmith works. At the same time, dismantling and equalising the floor is being carried out.
This is the biggest reconstruction of the Rudolfinum interiors in the past quarter of a century. All works were done with maximum care and under the supervision of conservationists.
The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Open Rudolfinum project - next stage The Suk Hall (by photographer Petra Hajská) The Suk Hall (by photographer Petra Hajská) The Suk Hall (by photographer Petra Hajská) The Suk Hall (by photographer Petra Hajská) The Suk Hall (by photographer Petra Hajská) The Suk Hall (by photographer Petra Hajská)   

   

  Společnost GEMA ART GROUP a.s. pokračuje v další etapě projektu Otevřené Rudolfinum, který zahrnuje celkovou rekonstrukci interiéru neorenesanční památky.

  Část prací bylo realizováno již ve druhé polovině roku 2014. Tehdy se zde GEMA ART GROUP a.s. podílela na rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotechniky a elektroinstalace. K této etapě více informací zde.

  Od léta 2015 probíhá v budově Rudolfina kompletní rekonstrukce Dvorany, Sukovy a Sloupové síně. Ve Dvoraně probíhá bourání kamenných podlah a rekonstrukce nových, montáž a renovace dřevěných parket, obnova elektroinstalace.

  Sukova síň vznikla v letech 1940 až 1942 dle návrhů architektů Antonína Engela a Bohumíra Kozáka jako komornější koncertní sál. Sukovu síň čeká kompletní rekonstrukce včetně zlepšení akustických parametrů. Zaměstnanci GEMA ART GROUP zde v současnosti provádějí částečné bourací práce týkající se nevhodných příček, rekonstrukci a odhlučnění podlahy, otlučení vnitřních vápenných omítek a následnou aplikaci nových. Dále provádějí pasířské práce týkající se mosazné mříže v lunetách. Restaurátorské práce obsáhly i záchranu historických svítidel a opravy dříků pilastrů.

  Sloupový sál bude po celkové rekonstrukci nově využit jako kavárna vídeňského typu a odpočinkové místo setkávání se s výtvarným uměním a samozřejmě s hudbou. GEMA ART GROUP zde v současnosti provádí nové elektrorozvody, obnovu omítek a štuků, úpravy dřevěných krytů na topení, zámečnické práce. Zároveň je prováděna demontáž podlah a jejich vyrovnání.

  Interiér Rudolfina prochází největší rekonstrukcí za poslední čtvrtstoletí. Všechny zásahy jsou prováděny s největší citlivostí a pod dohledem památkářů.